Brândușa Juică, Privind spre copilărie (considerații despre literatura română pentru copii și tineret, scrisă în Voivodina) Panciova, Editura Libertatea, 2018.

,,Copilul se naște curios de lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă… ”- spunea George Călinescu. În cazul literaturii române pentru copii din Voivodina, acest lucru îl fac mai bine de patruzeci de volume, câte au existat până anul trecut. Aceste cărți și autorii lor constituie subiectul cele mai mai recente cărți a conf. univ. dr. Brândușa Juică, profesor de limba română și literatura pentru copii la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori ,,Mihailo Palov” din Vârșeț.

Cartea, intitulată ,,Privind spre copilărie”, își are sorgintea în convingerea că literatura pentru copii și tineret nu poate fi separată de literatura în limba română pentru adulți, parcurgând, astfel, aceleași etape evolutive. În plus, mulți dintre autorii de literatură pentru copii și sunt și autori de literatură pentru adulți. ,,Creațiile pentru copii și tineret rotunjesc un capitol valoros al literaturii noastre. Ele intră în relația cu arta, cu jocul, cu ilustrația, cultura și tradițiile românilor de pe aceste meleaguri, contribuind la cultivarea limbii noatre materne și la completarea imaginii de sine a literaturii și minorității române din Serbia. Ca semne și însemne ale vremurilor în care au apărut, redefinesc viața prin magia cuvântului, care astfel devine înnobilată și parțial salvată de propria eferimeritate”, scrie autoarea.

Cartea nu se vrea o analiză exhaustivă a cărților pentru copii și tineret ale autorilor români din Voivodina și ,,nu aspiră spre alcătuirea unei istorii literare bazată pe criterii axiologice”; în schimb, ,,se rezumă la relevarea unei imagini sintetice a acestei literaturi, conturată de discursul socio-istoric și localismul creator”, subliniază conf. univ. dr. Brândușa Juică în Argument. Mai mult decât atât, autoarea, așa cum mărturisește , a elaborat carte de față cu intenția de ,,a extinde arealul de cercetare a lucrărilor dedicate cunoașterii și promovării valorilor artistice create în spațiul cultural românesc și voivodinean” și de ,,a așeza în același loc unele texte ocazionale prilejuite de diverse evenimente (…) care vizează literatura contemporană pentru copii și tineret, scrisă în limba română în Voivodina”.

În prima parte a cărții, conf. univ. dr. Brândușa Juică explică din ce cauză literatura pentru copii și tineret este parte integrantă a literaturii române din Serbia și stabilește coordonatele contextului cultural în care a apărut și a evoluat literatura în limba română, prezintă publicațiile periodice românești și cărțile editate în perioada de dinaintea Primului Război Mondial până în anul 1945, precum și autorii. Un subcapitol este rezervat revistei ,,Bucuria pionierilor / copiilor”, de a cărei apariție, așa cum constată autoarea, se leagă și începuturile creației literare pentru copii în limba română.

A doua parte, care este substanța și adevărata valoare a cărții, se intitulează, ,,Autobiografie, ficțiune și dor de copilărie în opera scriitorilor români din Voivodina (comentarii, opinii, clasificări)”. Aici sunt prezentate cărțile pentru copii și autorii lor.

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 2 februarie 2019.