Agricultură

Procesul de călire a grâului de toamnă

Procesul de călire a grâului de toamnă
Reuşita culturii grâului de toamnă este determinată, în bună măsură, de asigurarea condiţiilor optime pentru germinarea, răsărirea uniformă a plantelor şi parcurgerea fenomenului de călire. Aceasta presupune o bună pregătire a patului germinativ şi asigurarea umidităţii optime pentru parcurgerea primelor faze de vegetaţie de către grâul de toamnă.

grâul iarna

Elementul esenţial în realizarea fenomenului de călire îl constituie efectuarea semănatului în epoca optimă, astfel încât până la intrarea în iarnă să parcurgă 40-50 zile cu temperaturi mai mari de 5°C şi să acumuleze 450-550 grade termice pozitive. Calendaristic, această perioadă se încadrează între 5 și 25 octombrie, în funcție de condițiile meteorologice, specifice fiecărui an agricol.

Articolul integral îl puteți citi  în săptămânalul „Libertatea” din 10 februarie 2018