Producem de trei ori mai mult ulei comestibil decât ce sunt necesitățile

Fabricile de ulei produc anual între 250.000 și 300.000 tone de ulei brut. Consumul anual este de 84.000 de tone de ulei comestibil.

În fața noastră este campania agricolă de primăvară, în care se va însămânța floarea-soarelui. După cum afirmă agricultorii din Banat, unde se însămânţează cele mai mari suprafețe cu floareasoarelui, şi anul acesta există mare interes pentru această plantă oleaginoasă. Însă, până nu va ajunge noua producție, pe consumatrii îi interesează dacă vom dispune de cantități suficiente de ulei comestibil, respectiv dacă acesta se va afla în prăvălii, datorită stării provocate de epidemia de coronavirus, pentru că cumpărătorii au cumpărat cantități mai mari de acest produs decât ce sunt necesitățile.

Ce afirmă fabricile de ulei comestibil?

Fabrica de Ulei „Banat” afirmă, între altele, că există ulei comestibil, însă nu numai pentru cumpărătorii autohtoni, ci pot să se satisfacă şi necesitățile altora. Dispunem de contracte de livrare a uleiului de floarea-soarelui, stabilite înainte de apariția stării de urgenţă provocate de epidemia de coronavirus, a declarat Simo Radić de la Fabrica de ulei Banat” și a accentuat că consumatorii nu trebuie să fie îngrijorați, fiindcă această fabrică va livra ulei comestibil în baza contractelor încheiate.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 14 din 4 aprilie 2020