Amenajarea şi întreţinerea terenurilor agricole

În Comuna Alibunar, ramura de bază a populaţiei este agricultura. Datorită rolului pe care îl are în societate, agricultura este un izvor nesecat de bunuri naturale care asigură existenţa a sute de familii din mediul rural.
Teritoriul Comunei Alibunar, care ocupă o suprafaţă de 601 de km pătraţi, dispune de 60.178 de ha de pământ agricol şi pentru construcţii, din care 52.283 de ha cu terenuri arabile. În baza datelor oferite de autorităţi, în Comuna Alibunar sunt înregistrate 7.390 de ha de terenuri agricole în posesia statului care pot fi date în arendă agricultorilor pe baza procedurii de licitare a pământului agricol determinată de ministerul de resort.
În temeiul recomandărilor Ministerului Agriculturii, o comisie alcătuită din experţi în domeniul agrar a elaborat un proiect al Programului de amenajare şi exploatare a terenurilor agricole de stat. Printre obiectivele de bază ale acestui proiect sunt menţionate măsurile întreprinse pentru avansarea sectorului agrar: dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca premisă pentru atragerea investiţiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă; încurajarea generaţiilor lor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri; modernirea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole prin consolidarea acestora; precum şi deschiderea către piaţă şi procesare a produselor agricole.

                                                                                                                                                Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 43, din 26 octombrie 2019


Acest program stabileşte liniile de finanţare pentru atingerea obiectivelor prioritare şi este sprijinit de ministerul de resort, în vederea îmbunătăţirii şi întreţinerii terenurilor agricole de stat.