Săptămâna trecută, la invitația Centrului pentru Multiculturalism, Dialog și Regionalism din oraș, câţiva reprezentanți ai Punctului Informativ al UE din Novi Sad și ai Rețelei de Studenți a Programului „Erasmus plus” din Novi Sad, au vizitat școlile medii din Vârșeț. Milica Šamac, Marija Kuzmanović și Ivana Banjac au susținut prelegeri și au prezentat elevilor Program „Erasmus plus”. Cu această ocazie sa discutat despre oportunitățile pe care le oferă acest program schimburile de elevi și studenți. Programul „Erasmus plus” oferă burse pentru cazare și studierea la una dintre instituțiile de învățământ superior din țările în care se practică acest program în cadrul schimbului de elevi la toate nivelurile de studiu. La Centrul Şcolar „Nikola Tesla”. Liceul „Borislav Petrov Braca” și Școala de Chimie și Medicină, reprezentanții Punctului Informativ al UE din Novi Sad au prezentat informații necesare și utile și au răspuns la toate întrebările elevilor. PROGRAMUL „ERASMUS PLUS” PRINTRE ELEVII VÂRȘEȚENI

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 27 aprilie-4 mai a.c.