Voivodina

PROMOVAREA POTENŢIALELOR ECONOMICE ALE VOIVODINEI: Novi Sadul, Somborul şi Ruma – lideri în atragerea investiţiilor

PROMOVAREA POTENŢIALELOR ECONOMICE ALE VOIVODINEI: Novi Sadul, Somborul şi Ruma – lideri în atragerea investiţiilor

Sombor

Că de fapt ne aflăm pe calea cea bună, ne convinge faptul că deschiderea noilor fabrici în toate regiunile Voivodinei a devenit deja o activitate de fiecare zi, a spus Igor Mirović, preşedintele Guvernului Provincial.

Novi Sadul, Somborul şi Ruma sunt lideri în atragerea investiţiilor şi în dezvoltarea în comntinuare a serviciilor comunale din Voivodina. Potenţialele celor trei oraşe, care în baza criteriilor oamenilor de afaceri, precum şi în baza celor mai noi cercetări ale Alianţei Naţionale pentru Dezvoltarea Economică Locală – NALED privind pregătirea autoguvernărilor locale să stimuleze dezvoltarea economică locală, au fost prezentate zilele trecute la o conferinţă de presă de la Guvernul Provincial, în organizarea Guvernului Provincial şi a NALED.

Proiectul care ne-a adunat astăzi este legat de promovarea potenţialelor de investiţii în oraşele Novi Sad, Sombor şi Ruma şi a altor viitoare potenţiale. Sper că în mod profesional şi eficace vom afirma potenţialele altor oraşe şi comune din Provincia noastră. iar ele, când este vorba despre Voivodina, sunt incomparabil mai mari faţă de nivelul lor de folosire, a accentuat Igor Mirović, preşedintele Guvernului Provincial.

Dânsul a adăugat că din momentul când Guvernul Provincial a preluat responsabilitatea pentru funcţionarea şi viitorul Voivodinei, dezvoltarea ei economică uniformă reprezintă una dintre priorităţile principale, fiindcă disproporţia dintre nivelul de dezvoltare în unele părţi ale Provinciei Voivodina a fost excepţional de mare, se poate spune drastică. Mirović a amintit că chiar 19 comune voivodinene , iar aceasta reprezintă mai mult de o treime din numărul lor, au ajuns sub media dezvoltării. După cum a afirmat dânsul, a fost stopată aproape şi dezvoltarea fostelor centre industriale puternice cum au fost Zrenianinul, Somborul şi Sremska Mitrovica, care cândva au fost generatori nu numai ai dezvoltării proprii, ci şi prosperitatea unui număr mare de comune.

Aceasta, deci, a fost realitatea pe care am găsit-o la venirea noastră la guvernare, aşa că am puso în rândul priorităţilor pentru sprijinirea dezvoltării tuturor părţilor Provinciei, care deja a început să se schimbe, a spus preşedintele Guvernului Provincial.

Extinderea zonelor industriale în Voivodina

Dânsul a spus că unul dintre mecanismele continue este sprijinul deschiderii zonelor industriale în Voivodina. Scopul Guvernului Provincial, a spus Mirović, este ca fiecare autoguvernare locală să obţină o zonă industrială modernă şi ca în următorii câţiva ani în fiecare autoguvernare locală să existe cel puţin o fabrică.

Că de fapt ne aflăm pe calea cea bună, ne convinge faptul că deschiderea noilor fabrici în Voivodina a devenit aproape o activitate de fiecare zi şi aceasta este aceea ce personal mă face fericit, a spus dânsul.

Mirović a accentuat că un rol important pe acest plan are Agenţia de Dezvoltare a Voivodinei, care a fost formată anul trecut cu scopul atragerii investiţiilor şi subvenţionării directe a deschiderii noilor locuri de muncă. Pentru aceasta, Provincia Voivodina separă mijloace financiare însemnate şi trebuie spus că sprijină cu sume mai mari deschiderea noilor locuri de muncă în comunele mai puţin dezvoltate economic din Voivodina faţă de comunele cu un nivel mai ridicat de dezvoltare economică.

Stimularea dezvoltării economice regionale mai uniforme, deci, este impotantă multilateral şi de aceea nu trebuie să ne surprindă că printre parteneri se află şi Alianţa Naţională pentru Dezvoltarea Economică Locală, care în esenţă are această misiune, a accentuat preşedintele Mirović

Stanka Pejanović, membră a Consiliului de Administraţie al NALED, a accentuat că, pe lângă NALED, accesul bun în atragerea investiţiilor în Voivodina este recunoscut şi de „Financial Times”, care ani în şir poziţionează Voivodina printre primele zece regiuni din Europa pe lista „Oraşelor şi regiunilor viitorului”, în baza strategiei de atragere a investiţiilor şi a cheltuielilor reduse în alocări. Pe această listă, printre regiunile mici se află Sremul, precum şi oraşele şi comunele Sremska MitrovicaIndija, Zrenianinul, Somborul, Panciova, Ruma şi Stara Pazova. Dânsa a amintit că acestor autoguvernări locale le este comun că sunt apreciate, în baza economiei comparativ cu standardele BFC, drept comune şi regiuni cu gestionare favorabilă, aprecieri pe care NALED le realizează din anul 2007 şi care reprezintă pentru conducerile comunale un indiciu şi un instrument pentru reforme şi dezvoltarea pe mai departe a condiţiilor de gestionare locală.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 17 din 28 aprilie 2018