Uniunea Europeană aplică măsuri de protecție a mediului cu măsuri concrete în domeniul protecției aerului, apei, ecosistemelor naturale și reglementarea utilizării produselor chimice.

Mai întâi, pungile din plastic au fost scoase din magazine, iar UE va interzice și produsele din plastic de unică folosință. Începând din anul 2021, vor fi scoase din uz lingurile din plastic pentru cafea, paiele din plastic și ambalajul ce constituie 70 la sută din deșeurile care ajung în mare.

Statele membre, stimulate de UE, trebuie să recicleze până la 90 la sută din sticlele de plastic până în anul 2020. UE susține faptul ca poluatorul să plătească cheltuielile de colectare a deșeurilor.

Una dintre prioritățile Uniunii Europene este economia circulară. În iulie 2018, au intrat în vigoare reglementările noi despre reciclare, care prevăd reciclarea, până în 2030, a 70 la sută din deșeurile de ambalaj.

UE, în calitate de semnatară a Acordului de la Paris în numele a 28 de state membre, și-a asumat obligația ca până în 2030 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. A fost adoptată o serie de măsuri, între care și obligația fiecărei țări de a mări ponderea energiei regenerabile în cartea sa energetică, scrie agenția Beta.

UE trebuie să scadă și consumul de energie cu o treime până în 2030 raportat la nivelul din 1990. Pentru a realiza aceast fapt, au fost reformate legile privind construcțiile și se iau măsuri pentru îmbunătățirea eficacității aparatelor casnice. A fost introduse simbolurile A până la G pentru marcarea nivelului de consum de curent al unui aparat.

Scandalul ,,Dieselgate” a demonstrat Uniunii Europene că legile ei în domeniul emisiei de gaze poluante pot fi ignorate. Uniunii Europeană și-a re-examinat testele pentru măsuraera emisiilor care acum se referă nu numai la oxizii de azot, ci și la bioxidul de carbon.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 13 aprilie 2019.