Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Gospodărirea Apelor şi Silvicultură a deschis un concurs pentru acrodarea mijloacelor financiare pentru cofinanţarea investiţiilor pentru cumpărarea echipamentului pentru producţia de bere în Voivodina în anul 2019.

Ţelul concursului îl constituie alocările în noile echipamente, cu scopul majorării venitului în cadrul gsopodăriilor agricole şi angajării cetăţenilor din mediile rurale.

Pentru realizarea concursului sunt prevăzute în total 20 milioane de dinari. Mijloacele financiare nerambursabile pentru sprijinul investiţiilor în baza acestui concurs se determină la nivelul de 50 la sută din valoarea chetuielilor totale acceptabile.

Cereri pot depune antreprenorii şi persoanele juridice care investesc pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă îngreunate în agricultură, apoi persoanele împuternicite ale persoanelor juridice mai tinere de 40 de ani şi femeile, iar sprijinul nerambursabil pe baza concursului se determină la nivelul de 60 la sută din cheltuielile investiţionale acceptabile. Odată cu calculul, se ia în vedere valoarea cheltuielilor acceptabile ale investiţiilor, fără impozite şi taxa pe valoarea adăugată.

Suma maximă a mijloacelor financiare nerambursabile în baza unui anunţ nu poate fi mai mare de 2.000.000 de dinari, respectiv de 2.200.000 de dinari – pentru antreprenorii şi persoanele juridice ale căror investiţii se află în regiunile cu condiţii de muncă îngreunate în agricultură, pentru persoanele împuternicite ale persoanelor juridice mai tinere de 40 de ani şi pentru femei.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 40 din 5 octombrie 2019