Retrovizor

Pseudoliderii românilor spre al noulea cer, cu liftul…

Pseudoliderii românilor spre al noulea cer, cu liftul…
De multe ori, din acest colţ de pagină atrăgeam atenţia opiniei publice, dar mai ales românilor din Serbia, că în Ministerul Românilor de Pretutindeni (MRP) din Bucureşti există nişte inşi divizionişti care au o altă politică decât cea oficială în privinţa prezervării drepturilor minoritarilor din spaţiul identitar în discuţie. Nu ştiu cât de clari am fost noi în argument, nu ştiu nici în ce măsură avertismentele noastre au fost receptate, dar, iată, o întâmplare vine să confirme supoziţiile noastre şi, astfel, să ne convingă că am avut dreptate.

Guvernul României a dispus ca un secretar de stat şi încă câţiva dintre ,,complicii” săi, e vorba de Ovidiu Iane, au fost demişi pe motiv că susţineau o ,,strategie” anti-românească şi, s-a constatat, puneau beţe în roate afirmării etnicilor românii din Serbia.

Trecem peste incident, nu acesta e rostul rândurilor de faţă, şi venim să analizăm un fenomen bizar, căruia i-au căzut victimă, ani de-a rândul, cele câteva mii (să nu cădem în păcatul celor care susţin fără nici o dovadă că sunt sute de mii!) de români care şi-au declarat apartenenţa, la ultimul rencensământ, la filonul românesc în această zonă a Balcanilor. Personal nu mă opun ,,mărturisirilor” unor lideri, dar ei, fără nici o bază ştiinţifică, vin, deseori, poate nu în cazul respectiv, să introducă în ecuaţiile entice aberaţii greu de demonstrate.

Evident, te întrebi, ca tot omul, ce interes au ei să falsifice sau nu o istorie. Dacă ar fi vorba, în ,,excursurile” lor, debitate pe la diferite ,,microfoane” parlamentare sau non-parlamentare din Bucureşti,  de adevăruri bandajate, ca să folosesc sintagma lirică a poetului român din Voivodina, Ioan Baba, poate le-am da credit, dar, respective, sunt anti-români până în măduva oaselor! De aceea nu vom greşi considerându-i nişte impostori care şi-au luat misia de a înfiinţa, câtă frunză şi iarbă, organizaţii ,,culturale” doar fiindcă e la modă, sub statutul acestora, să obţină fonduri băneşti de la un Minister al Românilor care a susţinut până acum (nu ştim dacă şi în viitor!) divizarea comunităţii românilor din Serbia, promovarea unor proiecte minore, fără vreun efect identitar, iniţiate de nişte ,,personalităţi” obscure, lacome după banii de la bugetul României.

Prof. dr. Florian COPCEA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 19 din 12 mai 2018