Prin prezentarea Regiunii Nordland din Norvegia în Adunarea Voivodinei şi  prin întâlnirile cu Ištvan Pastor, preşedintele Adunării Voivodinei, cu Igor Mirović, preşedintele Guvernului Provincial, şi prin întâlnirea cu Miloš Vučević, primarul Oraşului Novi Sad, a început vizita delegaţiei Regiunii Nordland în Voivodina.

Delegaţia acestei regiuni a fost condusă de către Sonia Stin, preşedinta Adunării Regiunii Nordland. Delegaţia din Norvegia a prezentat această regiune deputaţilor Adunării Voivodinei şi relaţiile de prietenie şi de parteneriat pe care le are cu Voivodina în cadrul Adunării Regiunilor Europene – AER.

Dânsa a afirmat că Nordland este una din cele 19 regiuni ale acestei ţări, fiind una dintre cele mai mari, căci ocupă circa 25 procente din malul Norvegiei, dar este slab populată. Nordland are 44 de comune, dintre care majoritatea au peste 3.000 de locuitori. Comuna Bude cu oraşul său central Bude are 5.000 de locuitori şi este cea mai mare aşezare din regiune.

Regatul Norvegiei are trei niveluri de putere politică, şi anume comunal, regional şi de stat. Parlamentul Regional Nordland are 45 de deputaţi, iar Consiliul rRegional şase membrii. Se ţine cont de egalitatea de gen, astfel că 55 la sută din componenţă Adunării Regionale revin femeilor, iar jumătate din membrii  Consiliul Regional sunt femei.

Partea mare a economiei o constituie producţia de hrană, dar şi turismul este destul de prezent, iar Regiunea Nordland este şi un însemnat producător de energie electrică şi este bogată în minerale. Şomajul este la nivelul de 4,6 procente, având tendinţă de reducere.

Deputaţii în Adunarea Voivodinei au pus mai multe întrebări care se referă la politica de angajare în câmpul muncii, subvenţii, ocrotirea sănătăţii, soluţionarea problemei şomajului, dar şi la ţelurile colaborării cu Voivodina.

Nordland şi Voivodina sunt membre active ale Adunării Regiunilor Europene, unde sunt încadrate peste 200 de regiuni de pe bătrânul continent, a spus dânsa. Nu este uşor de explicat de ce unele regiuni simt direct necesitatea de a se conexa, dar trebuie spus că ea a funcţionat tot timpul între Nordland şi Voivodina, fiind bazată pe interesele comune. Voivodina este o regiune capabilă şi are o bună politică în multe domenii, iar nouă în Norvegia ne este foarte important chiar acest lucru.

Delegaţia Voivodinei şi a oraşelor voivodinene, după cum s-a accentuat, va vizita Norvegia în perioada 19-23 iunie, când se vor aniversa 75 de ani de când prizoneri de război din Iugoslavia au fost aduşi la muncă forţată la construirea şoselelor şi căilor ferate din această ţară. Peste 2.300 de prizoneri din Iugoslavia au muncit în Norvegia, dar s-au întors acasă doar 1.900. Cu prilej va fi dezvelită o placă comemorativă în amintirea şi cinstea acestor prizoneri.

Articolul integral în săptămânalul Libertatea nr. 5 din 4 februarie 2017