Retrovizor

Revista de literatură, artă și cultură transfrontalieră „Lumina”

Revista de literatură, artă și cultură transfrontalieră „Lumina”

Amprenta autenticității (II)

 

Cuprinsul lucrării ne înfățișează acea revistă -Lumina- care s-a dorit a fi un bun catalizator al fenomenelor literare, culturale, identitare, multe din proiectele revistei ne denotă faptul că s-a căutat afirmarea scrisului și creației autentice, însă în paralel a existat și stăruința de a nu rămâne la periferia unor momente și evenimente relevante într-un context mai larg decât spațiul identitar minoritar, se păstrează relația cu literatura și scriitorii atât din România, cât și din Serbia, o relație aparte fiind rezervată față de literatura și scriitorii din Moldova. Trebuie să remarcăm, totuți, existența unui vizibil concept, bine definit- nu doar al revistei în sine- ci și de susținere a unor acțiuni, prezențe, manifestări, de pulsație spirituală, prin care revista s-a dorit a fi văzută, prin care revista comunică cu lumea și încearcă să pună în valoare proiecte de o sensibilitate literară și culturală aparte, prin care revista părăsește spațiul livresc devenind și acea modalitate care oferă posibilități alternative de a consemna realitatea literară și creația în sine.

Colocviile revistei Lumina, acum într-o altă lumină, ne indică asupra preocupărilor, conceptelor, căutărilor noastre timp de  câteva decenii. Inclusiv, diversitatea tematică ne atrage atenția și asupra spațiului intelectual românesc, asupra vitalității sau sterilității unor energii intelectuale, literare, Colocviile revistei Lumina fiind singurele colocvii, respectiv mini- reuniuni tematice, care și-au dorit o rezonață în sfera publică.

 

Nicu CIOBANU

,,Lumina”, Contribuții monografice-bibliologice

Editura ,,Libertatea”, Panciova 2016

 

Articolul integral îl puteți citi în numărul 46 din 14 noiembrie 2020