Editorial

Rostul săvârșit cu fidelitate nestrămutată

Rostul săvârșit cu fidelitate nestrămutată

   Numărătoarea inversă a început. Printr-un ritual pe care îl împlinim an de an, vă mulţumim din nou pentru fidelitatea dvs. statornică faţă de săptămânalul
nostru.
În Serbia, presa trage să moară. Difuzorii dispar, chioşcurile de ziare se închid, ziarele tipărite se mută pe internet. Un destin implacabil, ai spune, căruia
e greu să i te împotriveşti dacă nu ai alături de tine, aşa cum se întâmplă în cazul nostru, susţinerea extraordinară a cititorilor. Marea familie a ziarului ,,Libertatea“
rezistă. ,,Fanii” noştri, de peste 72 de ani, ne sunt şi astăzi însoţitori de drum. Cum să nu mulţumim pentru devotament? Pentru statornicia aşteptării?
Pentru încrederea care ne onorează şi ne motivează profesia?
Crăciunul bate la uşă şi, în curând, va veni Anul Nou. Cu aceeaşi recunoştinţă nemărginită pe care o exprimăm an de an, vă rugăm să aşezaţi, din nou,
omagiul şi mulţumirile noastre sub bradul încărcat de daruri şi lumânări. Suntem acolo, alături de dvs., colindători norocoşi, vestitori ai iubirii şi ai bucuriei de
a ne fi afl at alături de dvs., un rost. La mulţi ani, oameni buni! Vă mulţumim că existaţi şi că ne citiţi! Să se reverse lumina Naşterii Pruncului Sfânt peste voi!
Să vă aducă în case sănătate, belşug, pace sufl etească şi ceruri nesfârşite de bucurii.
Crăciun fericit!

 

Teodora SMOLEAN