Vineri, 15 decembrie curent, în sala festivă a Primăriei Comunale a avut loc şedinţa a 48-a a Consiliului Comunal, la care au fost adoptate câteva documente de interes major, tema centrală fiind dezbaterea Planului fiscal pe anul 2018.
În cadrul celui de-al doilea punct, şefa Sectorului pentru finanţe, Anita Mitrović, a expus în mod succint cadrul fiscal al Bugetului pe anul 2018, menţionând între altele faptul că acest document aprobat de organele competente va contribui la consolidarea situaţiei economice, deoarece nu depăşeşte necesităţile fiscale ale beneficiarilor bugetari. Acest document a fost adoptat prin vot unanim de membrii Executivului. 
Următorul punct de pe ordinea de zi a cuprins relatarea despre efectuarea procedurii de efectuare a controlului intern şi a auditului financiar de către organele competente. După cum s-a menţionat în şedinţă, această procedură a fost realizată în baza Legii privind sistemul bugetar, publicată în „Monitorul Oficial al Republicii Serbia”, pentru a se forma o opinie asupra gradului de corespondenţă şi pentru stabilirea unor criterii în domeniul fiscal. Informaţia prezentată a fost aprobată de consilieri prin vot unanim.

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 51 din 23 decembrie 2017