Răsfoind paginile din arhiva hebdomadarului nostru, în ediţia jubiliară – care poartă numărul 4000, vom republica unele texte din numerele 2000 şi 3000. În toţi aceşti ani, o confirmare a prezenţei noastre ca etnie sunt şi aceste pagini, drept mărturie a celor întâmplate în decurs 74 de ani.

ACTIVITATEA TINERETULUI ÎN COMUNA COVĂCIȚA

Trebuie auzit cuvîntul critic

Luna aceasta în fața celor 3500 de tineri din comuna Covăcița, organizați în 32 organizații de bază ale Uniunii Tineretului Socialist, stau sarcini importante. Anume, luna mai va decurge în această comună multinațională sub semnul alegerilor în organizațiile de bază ale tineretului, care trebuie să dea răspuns la numeroase întrebări deschise care există în cadrul Uniunii Tineretului Socialist. Perioada electorală trebuie să se caracterizeze printr-o activitate ideologico-politică deplină a tuturor membrilor organizației de tineret, prin gradul înalt de organizare și prin pregătirea tineretului de a-și analiza contribuția concretă la realizarea politicii de stabilizare economică.

 

De asemenea, este foarte important ca organizațiile de bază să analizeze modul în care de fapt au acționat ca organizație social-politică și educativă unică a tinerilor. Chiar în această direcție trebuie auzit cuvântul critic al tinerilor, fiindcă analizele din ultimul timp arată că organizațiile de bază ale Uniunii Tineretului Socialist sînt, în general, inactive, iar maoritatea acțiunilor sînt inițiate și organizate ori de Conferința comunală a Uniunii Tineretului Socialist ori de Prezidiile conferințelor locale, în timp ce majoritatea tinerilor se găsesc la periferia acestor acțiuni. Deci, una din problemele principale care trebuie soluționate în perioada de viitor se referă la încadrarea mai mare a tinerilor în acțiunile tineretului, mai ales că sîntem martorii unui adevărat ,,non sens” în activitatea tineretului: an de an crește numărul tinerilor – membrii de partid, dar în același timp ei nu activează de loc sau activează foarte puțin în cadrul organizației de tineret. Se poate spune că organizațiile de tineret se găsesc într-o defensivă față de evenimentele social-politice și îndeosebi economice din țara noastră. La ședințele preelectorale și electorale ce vor fi organizate trebuie purtate dezbateri constructive despre realizarea rolului Uniunii Tineretului Socialist în sistemul politic, respectiv despre colaborarea organizației de tineret cu celelalte organizații social-politice. La această listă putem adăuga și alte probleme cu care se confruntă tânăra generație, inclusiv problema angajării, problemă care amenință să devină problema numărul unu a tinerilor. Și în comuna Covăcița există un număr destul de mare de tineri care așteaptă să se angajeze în câmpul muncii, iar în mai multe rânduri s-a constatat că nu se respectă într-un totul politica stabilită în acest domeniu.

Desigur că vor fi scoase în evidență și momentele pozitive care există în activitatea tinerilor din comuna Covăcița. Se pot menționa exemplele minunate de colaborare între tinerii din toate localitățile comunei, cum ar fi: tradiționalelele ,,Întâlniri ale celor tineri”, care anul acesta au ajuns la cea de-a a XIII-a ediție, și ,,Jocurile Eliberării”, la care participă tinerii sportivi din întreaga comună. Aceste manifestări contribuie la dezvoltarea frăției și unității tinerilor din mediu multinațional.

De asemenea, ca exemplu pozitiv în activitatea tineretului se pot aminti și acțiunile de muncă voluntară, care au tradiție îndelungată în această comună, iar în fiecare an câte o brigadă din comună pleacă la acțiunile de muncă federală. Pentru participarea la acțiunile de anul trecut brigada ,,Frăția” din această comună a primit Plachetă Conferinței Provinciale a Uniunii Tineretului Socialist din Voivodina, iar în curs

sînt pregătirile pentru organizarea brigăzii care participă anul acesta în schimbul trei al acțiunii federale ,,Jasenovac ′82”.

În încheiere, să spunem că, apropiatele alegeri în organizațiile de tineret din comun Covăcița trebuie să contribuie la sporirea gradului de unitate a tinerilor, pentru ca ei să-și îndeplinească cu deplină responsabilitate sarcinile care le stau în față. În cadrul Conferinței comunale a U.T.S. din Covăcița au fost elaborate bazele ideologico-politice care trebuie să fie călăuza viitoarelor activități electorale.

Florin ȚĂRAN

Articol publicat în săptămânalul din 15 mai 1982 (nr. 2000)

ZILELE PRESEI BĂNĂŢENE, EDIŢIA A III-A

Colaborare şi schimb reciproc de informaţii

Cea de a III-a ediţie a manifestăii „Zilel presei bănăţene” a avut loc între 26-28 noiembrie, la Timişoara, Făget şi Valea lui Liman. Junaliştii de la publicaţiile din ambele părţi ale frontierei au

dezbătut, timp de trei zile, problema colaborării şi schimbul reciproc de informaţii precum şi a modului de apreciere într-o măsră mai mare a mijloacelor noastre de informare. Manifestarea a fost organizată de Uniuznea Fundaţiei „Augusta”, Asociaţia Culturală Artistică „Făgeţeana” din Făget şi Consiliul Consulativ al Presei Bănăţene.

Prima întâlnire pe probleme de actualitate în presă s-a desfăşurat la Facultatea de Jurnalistică a Universităţii „Tibiscus”. La deschiderea manifestării au luat cuvântul doamna Anca Augusta, peşedinta Uniuni Fundaţiei „Augusta”, domnii Dumitru Ganţ, prefectul judeţului Timiş, Gheorghe Bogoievici – preşedintele Comisiei de cultură al Consiliului Judeţean Timiş. Vasile Barbu şi Ion Olteanu – peşedinţi ai Cnbsiliului Consultativ al Presei Băneţene. După prezentarea comunicării „Presa şi învăţământul jurnalistic din România de către lectorul universitar dr. Marcel Tolcea, la dezbateri au luat parte Mariana Cernicova, Adrian Pop, Aurel Turcuş, Adrian Dinu Racheru, Patricia Manole, Gheorge Crişan şi Ioţa Bulic. În înceierea primei şedinţe de lucru a avut loc o întâlnire cu prof. Asociat Harry Morgan, de la Universitatea „Tibiscus”.

În ziua următoare, manifestarea şi-a continuat lucrările la Făget cu simpozionul „Presa fără graniţe şi dezbaterea „Perspective ale colaborării între publicişti şi publicaţii din Banatul Iugoslav şi Banatul românesc. La întâlnire jurnaliştii bănăţeni au fost salutaţi de Dorel Covaci, primarul oraşulu Făget şi de către părintele protopop Bujor Păcurar. Întâlnirea s-a desfăşurat prin ample dezbateri pe tema propusă, iar tinerii jurnalişti de la Facultatea de Jurnalistică a Universităţii „Augusta” din Timişoara s-au interesat în mod deosebit despre modul şi condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea jurnaliştii de la publicaţiile din Banatul iugoslav. Dezbaterile s-au desfăşurat şi în cursul după amiezii iar elevii de la şcoala generală din Făget au prezentat un program de cântece şi colinde. În seara aceleaşi zile, jurnaliştii au asisat la slujb a de sfinţire a capelei nou construită de la mânăstirea Izvorul Miron.

E.G. şi I.B.

Articol publicat în săptămânalul din 11 decembrie 1999 (nr. 3000)