NOUTĂŢI LA EDITURA „LIBERTATEA” DIN PANCIOVA

În curând va vedea lumina tiparului cartea „Şapte decenii de beletristică”, pe care o semnează Vasa Barbu şi Nicu Ciobanu şi este dedicată Editurii „Libertatea”, autorilor şi cărţilor ei.

Aşteptată de foarte mult timp de iubitorii de carte şi de bunii cunoscători ai fenomenului editorial din cadrul Casei „Libertatea”, cartea „Şapte decenii de beletristică”, pe care o semnează Vasa Barbu şi Nicu Ciobanu, va vedea în curând lumina tiparului. Ca atare, această carte este închinată activităţii editoriale cu sigla „Libertăţii” pe parcursul a mai bine de şapte decenii de continuă afirmare a creaţiei literare originale în limba română şi în limba sârbă, dar şi publicistice şi de alte genuri, precum şi a celei publicistice şi a traducerilor din limba sârbă şi alte limbi în limba română, respectiv din limba română în limba sârbă sau în alte limbi. Categorizată drept studiu monografic şi având în subtitlu precizarea „Mic dicţionar de cărţi şi autori (1945-2018)”, cartea de faţă ne ajută să înţelegem mai bine cum s-a dezvoltat Editura „Libertatea” în acest răstimp, ce au creat autorii (scriitori, publicişti, critici literari) din rândurile etniei române din ţara noastră, dar şi de alte etnii, apoi din România şi din alte ţări, şi ce genuri de cărţi au fost publicate. Ce şi-au dorit autorii scriind această parte, poate că cel mai bine a remarcat recenzenta Marina Ancaiţan, care afirmă că: „Beletristica Editurii ,,Libertatea”, chiar dacă nu este un om, are toate caracteristicele umane. S-a născut. A făcut primii pași. A crescut. S-a maturizat și totuși renaște mereu. O caracterizează moralitatea, integritatea, autenticitatea, adaptabilitatea. Totuși, are și o mare trăsătură care îi lipsește omului: eternitatea. Ceea ce s-a scris până acum, un patrimoniu constând în sute de mii de pagini, o valoare, va rămâne pe vecie.”

Cartea închinată cărţilor Editurii „Libertatea” cuprinde 290 de pagini şi este alcătuită din câteva părţi: prefaţa semnată de autori şi intitulată „Editura „Libertatea”, o călătorie peste timpuri”, tabloul editorial cu cele aproape 1.000 de cărţi publicate de Editura „Libertatea” şi Colecţia revistei „Lumina” în perioada 1945-2018 (pe ani calendaristici şi în patru categorii: beletristică originală în limba română, beletristică originală în limba sârbă, beletristică tradusă şi alte genuri), apoi prezentarea amănunţită a cărţilor de beletristică originală în limba română, textul despre primul CD interactiv în limba română „3000 de pagini pentru mileniul trei”, lista cu cărţile distinse (şi autorii lor) cu prestigiosul premiu „Cartea Anului Editorial” al Editurii „Libertatea”, precum şi CV-urile autorilor români din Voivodina ai cărţilor de beletristică originală şi de critică literară.

Trebuie spus că această lucrare a fost editată sub semnul jubileului de 70 de ani de beletristică românească publicată la Editura „Libertatea” din Panciova (eveniment de însemnătate deosebită pentru cultura şi literatura românească din Voivodina, marcat festiv în anul 2017) şi că va apărea în ajunul anului aniversar 2020, când Casa şi săptămânalul „Libertatea” vor marca 75 de ani de existenţă. Este o lucrare utilă mai ales elevilor, studenţilor, cercetătorilor şi celor interesaţi de fenomenul literar şi publicistic contemporan la românii din Voivodina, Republica Serbia.

EDITURA „LIBERTATEA”