Serbiei, ca stat în fază de aderare, îi este bine-venită orice sugestie și ajutor din partea statelor membre ale UE. România, ca țară vecină care, din 2008 este stat membru al familiei europene, o poate sfătui și îndruma pe acest drum deloc ușor de parcurs

românia serbia

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia continuă finanțarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană pe 6 august 2015. Primul apel a fost lansat pe 15 septembrie 2015, iar al doilea pe 27 noiembrie 2017.

În cadrul primului apel au fost contractate 34 de proiecte (32 de proiecte normale și 2 proiecte strategice) în valoare de aproximativ 46,8 milioane euro.

Noua perioadă de programare oferă o serie întreagă de oportunități atât României, cât și Serbiei, iar suma totală a programului este de 88.124.999 euro, din care 74.906.248 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, disponibile prin politica de coeziune. Banii sunt destinați pentru a sprijini inovația, competitivitatea, transporturile, protecția mediului, promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii și atractivitate pentru turism sustenabil.

Teodora SMOLEAN

(fragmente din lucrarea elaborată în cadrul proiectului și conferinței ,,Integrarea europeană – provocări, experiențe și reușite ale vremurilor noastre”, sprijinit de Ministerul Republican pentru Administrația de Stat și Autoguvernarea Locală)

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 15 iunie 2019.