Periscop local - Alibunar

ŞCOALA GENERALĂ ,,3 OCTOMBRIE” DIN SÂN-MIHAI

ŞCOALA GENERALĂ ,,3 OCTOMBRIE” DIN SÂN-MIHAI

 

                                        
                                          Succese demne de evidenţiat

Avand în vedere că în trecut la Sân-Mihai numărul elevilor era foarte mare, ne-a propus să aflăm de la domnul prof. Ion Sfera, directorul Şcolii Generale ,,3 Octombrie”, care sunt cauzele scăderii drastice a numărului de elevi, ce dificultăți întâmpină cadrele didactice din această localitate, precum și multe alte lucruri.
– Cât priveşte numărul de elevi, în zilele noastre în aproape toate școlile din Voivodina situația este similară, fiind evidentă scaderea numărului lor. În şcoala din Sân-Mihai, acest fapt se datorează plecărilor masive ale locuitorilor în stăinătate, migraţiilor spre centrele urbane cum ar fi Vârșet, Panciova, Novi Sad și, în ultimul timp, Timișoara, precum și natalității mult mai reduse în raport cu anii ‘50 și ‘60 ai secolului trecut. În prezent, în Şcoala Generală „3 Octombrie” din Sân-Mihai învaţă 110 de elevi. Numărul elevilor care frecventează școala noastră este stabil, iar uneori în ușoară creștere. În clasa I, anul acesta sunt înscriși 20 de elevi. Situația economică a sâmienților este relativ bună, cele patru mini fabrici care există și profitul de la agricultură sperăm să convingă o parte din tineret să trăiască în Sân-Mihai, ceea ce ar fi benefic și pentru școală.
Cadrele didactice din localitatea Sân-Mihai au pregătire superioară și sunt calificate pentru posturile pe care le ocupă, excepţie find cele la obiectele matematică şi fizică. De altfel, pentru obiectele amintite sunt deficitare şi cadrele care predau în limba sârbă sau în limbile altor minorități de la noi.
Școala dispune de o bibliotecă cu peste 8000 de cărți și un bogat material didactic știinţific, cum ar fi: hărțile geografice și istorice, atlasurile, enciclopediile, microscoapele şi alte aparate și substanțe pentru unele experimente. În sălile de clasă și în cabinete există 5 aparate de proiectare, iar cabinetul de informatică dispune de 14 calculatoare.

                                                                                                                                              Adriana Petroi

                                        Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 09 din 29 februarie 2020