Periscop local - Alibunar

ŞEDINŢA A 103-A A CONSILIULUI COMUNAL Adoptarea Deciziei privind iniţierea dezbaterilor publice

ŞEDINŢA A 103-A A CONSILIULUI COMUNAL Adoptarea Deciziei privind iniţierea dezbaterilor publice

Adoptarea Deciziei privind iniţierea dezbaterilor publice

Miercuri, 30 octombrie curent, a avut loc în componenţă deplină şedinţa a 103-a a Consiliului Comunal, condusă de preşedintele Dušan Dakić. La şedinţă au fost prezenţi şefii de resort din cadrul autoguvernării locale. Tema centrală a acestei şedinţe a fost expusă de Ilia Penţa, secretarul Consiliului Comunal, şi a cuprins prezentarea unor directive cu privire la iniţierea dezbaterilor publice vizavi de propunerea persoanelor cu atribuţii din cadrul autoguvernării locale.
În expunerea de motive, Ilia Penţa a menţionat, printre altele, că adoptarea acestui document de interes major este întemeiată pe unele prescripţii legale care reglementează încadrarea sectorului civil în procesele democratice ale societăţii, prin îndeplinirea a două criterii: specificarea actelor juridice şi stabilirea gradului de responsabilitate atribuit persoanelor autorizate. După cum a precizat dânsul, dezbaterea publică se poate iniţia de fiecare dată când se adoptă un document juridic prin care, în baza legii, este confirmată realizarea vreunei prescripţii legale. În baza deciziei adoptate sunt stabilite procedeele de iniţiere a dezbaterilor publice, şi anume: adoptarea unui act juridic de importanţă majoră, a planului bugetar, a documentelor referitoare la gestionarea autoguvernării locale şi a deciziilor care se referă la realizarea planurilor spaţiale şi de amenajare a mediului ambiant. Decizia privind iniţierea dezbaterilor publice a fost adoptată cu vot unanim de membrii Executivului.
Următorul punct de pe ordinea de zi s-a referit la adoptarea Regulamentului privind sistematizarea posturilor de mună din cadrul Administraţiei Comunale. Acest document a fost adoptat prin vot unanim.
Subiectul următor care s-a aflat în vizorul membrilor Consiliului Comunal s-a referit la prezentarea unor criterii care trebui respectate de persoanele juridice în momentul când semnează contractul de închiriere a spaţiilor comerciale administrate de Comuna Alibunar. Şeful Sectorului comunal pentru planificare urbanistică, Dejan Starčević, a explicat cum decurge realizarea procedurii de închiriere a spaţiilor comerciale şi care sunt obligaţiile asumate de beneficiari. Propunerea a fost acceptată cu vot unanim de consilieri.

                                                                                                                                             Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptănalul ,,Libertatea”, nr. 45, din 9 noiembrie 2019


În continuarea şedinţei, următorul punct s-a referit la propunerea privind repartizarea posturilor de muncă responsabile în cadrul Administraţiei Comunale. Potrivit explicaţiilor date de şefa Administraţiei Comunale, Sanja Žebeljan, au fost modificate unele denumiri ale posturilor de muncă exercitate de persoanele autorizate, cum ar fi posturile consilier pentru protejarea drepturilor civice, consultant pentru afaceri financiare şi secretar în Cabinetului preşedintelui Comunei Alibunar. Decizia a fost adoptată cu vot unanim.
La sfârşit au fost luate în dezbatere cererile cetăţenilor care au solicitat acordarea de surse financiare pentru tratamente medicale de care au nevoie. Majoritatea din aceste solicitări au fost aprobate pozitiv.