Decizia de reorganizare a comunităţilor locale

Miercuri, 17 iulie curent, a avut loc şedinţa a 31-a a Adunării Comunei Alibunar, condusă de o preşedinţie de lucru formată de Nedjeljko Konjokrad, preşedinte, Aurel Murgu, vicepreşedinte, şi Biljana Vragović, secretara. Pe ordinea de zi au figurat 14 puncte, tema centrală fiind adoptarea Deciziei privind documentele juridice care reglementează activitatea comunităţilor locale.
După adoptarea procesului-verbal de la şedinţa precedentă, Ilia Penţa, şeful Sectorului juridic-administrativ al Cabinetului primarului, a expus propunerea deciziei privind reorganizarea şi activitatea comunităţilor locale. După cum a menţionat dânsul, aceasta este în conformitate cu Legea autoguvernării locale, care precizează activitatea unităţilor teritoriale în condiţii noi, stabilite prin actele normative în vigoare. În baza expunerii lui Ilia Penţa, noile prescripţii legale precizează modalităţile de intentare a procedurii de constituire şi de suspendare a unei comunităţi locale, fiind definite drepturile şi obligaţiile cetăţenilor în vederea stabilirii noilor relaţii de colaborare cu instituţiile civile. În noile prevederi juridice sunt amintite principiile privind alegerea membrilor în componenţa consiliului comunităţii locale, precum şi modul de decretare a alegerilor locale. Aceste activităţi se vor desfăşura sub auspiciile şi la propunerea autoguvernării locale, fiind supravegheate de o comisie electorală propusă de Adunarea Comunală. Una din noutăţi reprezintă adoptarea unei decizii privind termenul de depunere a planului de activitate realizat de membrii consiliul local. Termenul de depunere a acestor documente la organele comunale este 30 martie a anului în curs, fiind inclus şi planul financiar referitor la sursele alocate de autoguvernarea locală. În urma acestor explicaţii succinte, a fost adoptată unanim Decizia privind reorganizarea şi activitatea comunităţilor locale în baza prescripţiilor legale aflate în vigoare.

                                                                                                                                                Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 30, din 27 iulie 2019

 

 

În continuare, consilierii au adoptat cu majoritate de voturi următoarele documente: Planul urbanistic al Parcului Eolian ,,Banat”; Decizia privind racordarea la reţeaua transfrontalieră de tensiune înaltă a energiei regenerabile distribuită de Parcul Eolian ,,Banat” consumatorilor de energie din Reşiţa, România; şi Decizia privind constituirea Comisiei comunale pentru arendarea terenurilor agricole de stat. Consilierii au votat noua componenţă a Comisiei pentru intentarea procedurii de licitaţie a terenurilor agricole de stat, în componenţa: Biljana Vragović, preşedinte, Tamara Radojčić, Aleksandar Siveri, Daniel Vereş, Dragan Žebeljan şi, Gordana Tomić Tubić, membri.