Periscop local - Alibunar

ŞEDINŢA A 32-A A ADUNĂRII COMUNALE Decizia de conformare a actelor juridice

 

 

Decizia de conformare a actelor juridice

 

Luni, 14 octombrie curent, a avut loc a 32-a şedinţă a Adunării Comunale, în cadrul căreia au fost mai multe decizii referitoare la conformarea actelor juridice elaborate de comunităţile locale. Şedinţa a fost condusă de o preşedinţie de lucru. Au fost prezenţi 16 consilieri, iar absenţi 7 consilieri.

În prima parte a acestei şedinţe, consilierii prin vot unanim au adoptat mai multe documente juridice referitoare la raportul prezentat de Comisia Comunală Electorală despre alegerile locale desfăşurate pe data de 25 august 2019.

Următoarele puncte de pe ordinea de zi s-au referit la Decizia de conformare a documentelor juridice ale comunităţilor locale cu Consiliul Comunei Alibunar. După cum au precizat persoanele cu atribuţii din cadrul autoguvernării locale, aceste documente au fost rectificate în baza unei ordonanţe a ministerului de resort. Actele juridice vor sprijini activitatea membrilor care fac parte din noua componenţă a consiliilor locale.

Un punct aparte s-a referit la aprobarea Programului privind amenajarea terenurilor agricole în posesia statului care sunt administrate de Comuna Alibunar. În expunerea de motive, preşedintele acestei comisii, Zoran Stojiljković, a menţionat printre altele că este mulţumit cum a decurs procedura de acordare în arendă a terenurilor agricole de stat, fiind oferite agricultorilor 6.365 ha de pământ arabil, de la care s-a realizat un venit de 82 de milioane dinari, din care 40% au fost transferate în bugetul comunal. Consilierii, în urma supunerii la vot, au aprobat acest document de importanţă majoră pentru dezvoltarea economiei Comunei Alibunar.

                                                                                      Ion Mărgan

Articolul îl puteţi citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr, 42, din 19 octombrie 2019

 

Un punct aparte s-a referit la aprobarea Programului privind amenajarea terenurilor agricole în posesia statului care sunt administrate de Comuna Alibunar. În expunerea de motive, preşedintele acestei comisii, Zoran Stojiljković, a menţionat printre altele că este mulţumit cum a decurs procedura de acordare în arendă a terenurilor agricole de stat, fiind oferite agricultorilor 6.365 ha de pământ arabil, de la care s-a realizat un venit de 82 de milioane dinari, din care 40% au fost transferate în bugetul comunal. Consilierii, în urma supunerii la vot, au aprobat acest document de importanţă majoră pentru dezvoltarea economiei Comunei Alibunar.

Consilierii prin vot unanim au adoptat Decizia de constituire a Comandamentului Comunal pentru Situaţii Extreme în următoarea componenţă: Dušan Dakić, preşedinte, Milan Ćuruvija, locţiitor de preşedinte, Nedjeljko Konjokrad, Sanja Žebeljan, Kosa Nikolić, Dejan Starčević, Anita Mitrović, Jezdimir Račić (şeful Staţiei de Poliţie din Alibunar), Siniša Jocev (şeful Unităţii de Pompieri din Comuna Alibunar), Zorana Bratić, dr. Dinca Cojocar Dajdea, Zoran Prebiračević, Zvonko Zavišić şi Danica Čančarević, membri.

La sfârşitul şedinţei, consilierilor s-a adresat vicepreşedintele Aurel Murgu, menţionând printre altele succesul realizat de Comisia pentru acordarea în arendă a terenurilor agricole de stat şi că a sosit momentul oportun ca din veniturile realizate prin vânzarea averii de stat să se dea subvenţii agricultorilor.