A fost adoptat Planul de angajare în câmpul muncii

Vineri, 7 februarie curent, a avut loc a 35-a şedinţă a Adunării Comunale, în cadrul căreia au fost adoptate mai multe decizii importante pentru realizarea unor proiecte care au ca scop să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale cetăţenilor. Subiectele principale luate în discuţie s-au referit la adoptarea Planului de angajare al forţelor muncii pe anul 2020 şi a Raportului de activitate elaborat de Comandamentul comunal pentru situaţii extreme.
Punctul doi de pe ordinea de zi s-a referit la propunerea de aprobare a Planului urbanistic care reglementează procedura de racordare la reţeaua electrică a transformatorului de tensiune înaltă pe traseul transregional între distribuitorul de curent electric din Panciova şi beneficiarul din Reşiţa, România. În urma supunerii la vot, decizia a fost adoptată prin vot unanim.
Următorul punct care a fost luat în dezbatare s-a referit la documentul Planul local de acţiune privind angajarea în câmpul muncii. După cum a menţionat preşedintele Adunării Comunale, Nedjeljko Konjokrad, aprobarea acestui document strategic deschide noi posibilităţi şi oferte în domeniul angajării şi îi favorizează pe tineri, oferindu-le noi şanse de ocupare a posturilor de muncă. Conform acestui elaborat, datele statistice au demonstrat că pe lista neagajaţilor figurează 1.779 de şomeri. După cum se preconizează, în acest an se planifică angajarea a 42 de persoane în domeniul lucrărilor publice, ceea ce este un lucru promiţător pentru tinerele forţe de muncă. În urma supunerii la vot, acest document a fost adoptat prin votul unanim al consilierilor.
Un alt document de importanţă majoră din domeniul protecţiei sociale s-a referit la propunerea privind acordarea de sprijin financiar familiilor cu nou-născuţi. Propunerea a fost adoptată prin vot unanim şi fără dezbateri.

                                                                                                                                                                          Ion Mărgan

                                                     Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 07 din 15 februarie 2020