La cea de-a doua şedinţă a Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române în noua componeţă, care s-a desfăşurat pe data de 22 decembrie 2018 la Casa „Butoarcă” din Vârşeţ, au fost dezbătute şi aprobate cu majoritatea de voturi următoarele puncte: adoptarea Statutului conformat la noile prescripţii legale şi a hotărârii privind implementarea noului Statut; adoptarea hotărârii privind mutarea sediului Consiliului Naţional Român la Vârşeţ; adoptarea Regulamentului de lucru al Consiliului Naţional Român; alegerea preşedintelui Consiliului Executiv; alegerea coordonatorilor departamentelor pentru învăţământ, cultură, informare şi uzul oficial al limbii şi grafiei şi a membrilor acestor departamente; alegerea unui membru al Consiliului Executiv şi a secretarului Consiliului Naţional Român.

Revenim cu amănunte de la această şedinţă.

Cele mai aprige dezbateri s-au purtate pe marginea noului Statut şi Regulamentului de lucru, la care opoziţia a avut mai multe obiecţiuni şi amendamente. Daniel Petrovici a venit cu argumente pentru care sediul ar trebui să rămână la Novi Sad, între care şi faptul că oraşul a prevăzut în bugetul pentru consiliile naţionale care au sediu acolo 4.200.000, 00 dinari. Explicaţia lui dr. Ion Omoran a fost că nu vor fi probleme dacă sediul va fi mutat la Vârşeţ, deoarece oraşul a promis să sprijine sediul, iar sumele de bani menite pentru întreţinerea acestuia vor fi alocate în baza legii. După ce s-a recurs la vot, majoritatea a decis ca noul sediu al C.N.M.N.R.S. să fie la Casa „Butoarcă” din Vârşeţ. La Novi Sad va fi deschis un birou.

Preşedinte al Consiliului Executiv a fost ales Daniel Magdu, iar vicepreşedinte dr. Marius Savu. Daniel Magdu a declarat următoarele: „Coordonarea activităţii Executivului este o mare responsabilitate. Ne aşteaptă multă muncă, multe obligaţii, cereri, decizii care trebuie trimise instituţiilor aferente. Programul de lucru va fi prezentat la următoarea şedinţă şi va corespunde Statutului, Regulamentului de lucru şi legii.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 ianuarie 2019