Duminică, 25 august a.c., la Casa „Butoarcă“ din Vârșeț a continuat ședința Consiliului Național Român, ținută în data de 14 august și întreruptă din lipsa cvorumului la ultimele puncte de pe ordinea de zi. Nici la ședința din 25 august nu au fost prezenți toți membrii Consilului Național, dar a existat o majoritate necesară pentru ca hotărârile aduse să fie valide. Discuția a fost limitată la 3 minute. S-a dezbătut despre punctele de pe ordinea de zi care nu au fost discutate la ședința din 14 august. Referitor la „Regulamentul privind organizarea și clasificarea posturilor de muncă la Consiliul Național al Minorității Naționale Române”, Daniel Petrovici a precizat că trebuie clarificată clasificarea posturilor de muncă pentru că în Legea Consiliilor Naționale nu a fost acceptat ca membrul Consiliului Național să fie recunoscut drept funcționar public. Astfel, dacă, de exemplu, președintele Consilului Executiv va fi angajat la această funcție, în raport de muncă, trebuie ținut cont de postul actual pe care îl ocupă într-o altă instituție. Daniel Petrovici a vorbit și despre raționalizare, respectiv că este mult mai rațional să se plătească o agenție care se va ocupa de contabilitate decât angajarea în raport de muncă a unei persoane. O persoană angajată va costa în jur de 70.000 dinari lunar, pe când agenția este mult mai ieftină, luând în considerare că suma anuală de pe contul Consilului nu trece de câteva milioane de dinari. Nicu Ciobanu, nu a negat necesitatea aducerii Regulamentului, însă și-a axat discuția pe anumite neclarități pe care le conține Regulamentul, lipsa de concordanță, rațiune, lăsându-se destul spațiu unor interpretări pe care le oferă formulările aberante, chiar absurde. La dezbaterile despre acest punct a luat cuvântul și Stevan Mihailov, care a scos în evidență că Consiliul Național trebuie să aibă o sistematizare a posturilor de mună, respectiv că nu trebuie să fie specificat dacă persoanele angajate vor primi 10, 30 ori 50% din salariu. El a constatat că nu trebuie analizat textul lingvistic, ci dacă ceva nu este clar, trebuie să se întrebe concret. Regulamentul privind organizarea și clasificarea posturilor de muncă la Consiliul Național al Minorității Naționale Române a vost adoptat cu 13 voturi, 3 membrii ai Consilului Național fiind împotrivă.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 31 august 2019