O ședință constructivă

Pe data de 22 decembrie 2019, la Casa „Butoarcă” din Vârșeț, a avut loc ședința Departamentului pentru Informare al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, cu următoarea ordine de zi: Dezbateri privind solicitarile aplicanților la Concursul Departamentului de Informare și propunerea deciziilor adoptate de tre Consiliului Executiv al CNMNR, Planificarea bugetului pe anul 2020 și Diverse.

Ședința a fost prezidată de către Stevan Mihailov, coordonatorul Departamentului. La ședință au fost prezenți opt din cei zece membri, care, după dezbateri îndelungate, au decis ca sprijin financiar să primească: Societatea de Limba Română din Serbia pentru lansarea Monografiei “70 de ani de program în limba românã la Radio Novi Sad (1949-2019)” și a revistei plurilingve „Novi Most”, Societatea Cultural-Artistică „Mihai Eminescu” din Coștei pentru editarea revistei „Orizonturi Coșteiene”, Biserica Ortodoxă Română din Straja pentru tipărirea publicației „Străjerul”, Centrul de Studii Balcanice pentru realizarea blogului cultural și științific al românilor, Uniunea Teatrelor de Amatori pentru tipărirea revistei „Scena”, Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” pentru tipărirea revistelor „Maramorac” și „Tibiscus” și Asociația pentru Artă și Cultură Românească din Torac pentru tipărirea periodicului „Lumina Torăceană”.

La punctul doi s-a decis ca bugetul Departementului să se dubleze, pentru a putea aco peri toate cererile înaintate. S-a decis să se acorde burse la doi studenți, iar concursurile de finanțare să aibă loc de trei ori pe an.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 52-01 din 28 decembrie 2019 – 4 ianuarie 2020