LA ȘCOALA GENERALĂ DIN SATU NOU

Pe data de 20 mai, la Școala Generală ,,Žarko Zrenjanin“ din Satu Nou a avut loc un seminar pentru dascălii din școlile cu limba de predare română. Seminarul, care este parte din programul ,,Profesorul creativ în mediul IKT”, l-a organizat Institutul Pedagogic al Voivodine.

Pe cei prezenți i-a salutat prof. Marinel Blaj, directorul școlii din Satu Nou. Ion Omoran, președintele Consiliului Național al Minorității Române din Serbia, a spus că digitalizarea în învățământ este sarcina comună a Institutului și a C.N.M.N.R.S. El a subliniat că ideea de bază este găsirea celor mai bune soluții pentru a menținerea atenției elevului în învățământ și adaptarea la vremurile moderne.

Institutul Pedagogic al Voivodinei a efectuat un sondaj în școlile generale din Voivodina, analizând gradul de dotare a sălilor de clasă cu cu table interactive. Datele obținute, în urma sistematizării, vor fi prezentate în cadrul mai multor sesiuni ăla care vor participa cadrele didactice din cadrul comunităților naționale ale căror consilii naționale își au sediile pe teritoriul Voivodinei. În cadrul acestor întâlniri se face și schimb de informații în privința dotării anumitor școli cu tehnologii moderne.

După spusele lui Janoš Puškaš, directorul Institutului Pedagogic, gradul de aplicare a tehnologiilor moderne, programelor și a softurilor în procesul instructiv-educațional variază în funcție de școli. Sunt cadre care folosesc calculatoarele la un grad foarte mare, dar și cei care deloc nu folosesc calculatoarul sau tehnologiile accesibile. Ideea este ca ei să colaboreze între ei și să facă schimb de experiențe.

Puškaš a anunțat că la Institutului Pedagogic din Novi Sad va fi înființată o sală de clasă digitală unde se vor avea loc prelegeri asemănătoare, iar cadrele didactice interesate vor putea să afle ultimele noutăți în procesul de desfășurare a învățământului.

Valentin MIC

Textul integral îl puteți citi în numărul 22 din 01 iunie al săptămânalului ,,Libertatea”