Comuna Jitiște începe un nou ciclu al serviciilor de asistență la domiciliu pentru copii, tineri și adulți cu dizabilități, supranumit ,,Ajutor acasă”, care va fi oferit de Asociația „La jumătatea drumului“ (deţinătoare a licenţei necesare) din Panciova, în cooperare cu Centrul de Asistență Socială din Jitiște, de la 1 iunie 2019 până la sfârșitul anului 2019. Serviciul este gratuit, iar costurile sunt suportate de Comuna Jitiște.

De acest serviciu în prezent beneficiază 20 de persoane cu dizabilități și familiile acestora, ceea ce reprezintă numărul maxim estimat de proiect. Serviciul îl realizează trei îngrijitoare de pe teritoriul Comunei Jitiște în localitățile Banatsko Кarađorđevo, Banatski Dvor, Torde, Jitiște, Torac, Srpski Itebej, Međa și Ravni Topolovac.

Primirea cererilor pentru acest serviciu se face la Centrul de Asistență Socială din Jitiște, astfel încât persoanele interesate pot contacta acest centru sau se pot adresa direct Asociației ,,La jumătatea drumului”. Serviciul oferă asistență și suport adecvat, în conformitate cu nevoile utilizatorilor, prin activități și sprijin pentru asigurarea alimentației, menținerea igienei utilizatorilor, achiziționarea și monitorizarea terapiei medicamentoase, ajutor pentru satisfacerea nevoilor sociale, educaționale și culturale ale copiilor, tinerilor și adulților cu handicap.

Coordonatorul serviciului și un defectolog au vizitat familiile și au efectuat evaluarea nevoilor, iar în timpul procesului de evaluare utilizatorii și familiile acestora au evidențiat importanța și necesitatea acestui serviciu pentru îmbunătățirea calităţii vieții copiilor cu dizabilități.

F. RAȘA

Articolul îl puteți citi  în săptămânalul „Libertatea”  din 13 iulie 2019