Voivodina

SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PĂSTRAREA LIMBILOR ŞI GRAFIILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE: 9,5 milioane de dinari pentru dezvoltarea multilingvismului

SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PĂSTRAREA LIMBILOR ŞI GRAFIILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE: 9,5 milioane de dinari pentru dezvoltarea multilingvismului

Sprijinul pe care îl acordă Guvernul Provincial pentru dezvoltarea şi cultivarea limbilor minorităţilor naţionale din Voivodina, reprezintă una dintre cele mai importante priorităţi din Programul Guvernului Provincial.

Pentru dezvoltarea şi cultivarea multilingvismului din Voivodina, din Bugetul Provincial au fost separate 9,5 milioane de dinari. Mijloacele fianciare au fost repartizate, pe baza concursului public ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Prescripţii, Administraţie şi Minorităţi Naţionale – Comunităţi Naţionale, la 83 de organisme şi organizaţii ale autoguvernărilor locale în a căror activitate sunt în uz oficil limbile şi grafiile minorităţilor naţionale. Contractele privind acordarea mijloacelor financiare au fost semnate şi înmânate de Igor Mirović, preşedintele Guvernului Provincial, şi de Mihalj Njilaš, secretar provincial pentru Educaţie, Prescripţii, Administraţie şi Minorităţi Naţionale – Comunităţi Naţionale.

Cele 9,5 milioane de dinari sunt menite pentru educarea angajaţilor din cadrul autoguvernărilor locale pentru a putea să folosească în practica zilnică limbile minorităţilor naţionale aflate în uz oficial în cadrul comunei lor, apoi pentru denumirile multilingve ale localităţilor, străzilor şi organelor autoguvernărilor locale, pentru informarea în mai multe limbi, pentru tipărirea formularelor şi a informaţiilor în mai multe limbi. Sprijinul pe care-l acordă Guvernul Provincial pentru dezvoltarea şi cultivarea limbilor minorităţilor naţionale din Voivodina este una dintre cele mai importante, dacă nu şi cea mai importantă prioritate din Programul Guvernului Provincial.

Este importantă esenţa, iar ea constă în comuniune, în viaţa comună şi în evidenţierea valorilor care aparţin tuturor, fiindcă valorile comunităţilor naţionale reprezintă valoarea noastră comună, aşa cum valoarea poporului majoritar este valoarea fiecărei comunităţi naţionale, a afirmat Mirović.

Dânsul a arătat şi asupra ţelurilor comune ale convieţuirii care, după cum afirmă dânsul, nu sunt doar ţeluri ale convieţuirii, ci şi ţeluri ale valorilor civilizatoare generale, pe care trebuie să le amintim în orice moment în Voivodina. Aceasta, după cum a afirmat dînsul, trebuie să manifestăm prin diverse gesturi, începând cu prezenţa la marcarea datelor importante şi a personalităţilor apartenenţilor minorităţilor naţionale, prin ridicarea capacităţilor financiare şi tehnice pentru aplicarea uzului oficial şi a oricărei alte necesităţi în privinţa uzului limbilor şi grafiilor minorităţilor naţionale din Voivodina.

De fapt, atunci când vorbim despre aplicarea limbilor şi grafiilor ale minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale, întotdeuna trebuie să ne aducem aminte despre aceia care au creat în limbile lor, în multe segmente ale culturii, educaţiei, ştiinţei şi sportului, care sunt printre cei mai buni cetăţeni ai noştri şi au transmis slava ţării noastre, a spus Mirović.

Dânsul a adăugat că în sistemul Administraţiei Provinciale din luna iulie vor fi suficienţi translatori pentru necesităţile deputaţilor în Adunarea Voivodinei şi ale organisemelor ei, pentru ca pentru prima dată să se realizeze traduceri în limbile minorităţilor naţionale ale documentelor generale şi ale materialelor care se înaintează spre dezbatere Adunării.

Mihalj Njilaš, secretar provincial pentru Educaţie, Prescripţii, Administraţie şi Minorităţi Naţionale – Comunităţi Naţionale, care este şi vicepreşedinte al Guvernului Provincial, a spus că concursul pentru sprijinirea multilingvismului din Voivodina se realizează mai mult de 10 ani cu scopul să se dezvolte în continuare drepturile apartenenţilor minorităţilor naţionale la întrebuinţarea limbilor şi grafiilor lor, fiindcă multiculturalismul, multietnicitatea şi multilingvimsul sunt printre cele mai mari bogăţii ale Voivodinei noastre, respectiv ceva prin care suntem cunoscuţi ca regiune în toată Europa şi în lume. De aceea este important ca această bogăţie să o păstrăm, a spus dânsul şi a adăugat că aceasta o putem face numai când toţi suntem asociaţi şi uniţi în realizarea acestui ţel.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 17 din 28 aprilie 2018