Numărul de bovine a atins minimumul istoric

Datele Institutului Republican de Statistică arată că se produc mai puţin de 400.000 de tone de toate felurile de carne şi se consumă, pe cap de locuitor, mai puţin de 30 de kilogram pe cap de locuitor.

La începutul anului 2019, conform datelor Institutului Republican de Statistică, în Serbia s-a înregistrat următorul număr de animale. În ultimele două decenii şi jumătate, numărul de animale s-a redus cu 2- 3 la sută.

Reducerea numărului de bovine

În baza acestor date, în Serbia există 878.000 de bovine, acest număr reprezentând minimumul istoric de bovine. Acest număr este mai mic cu 2,3 la sută faţă de anul 2017. În anul 2016, în Serbia au existat 892.000 de bovine.

La începutul anului 2018, în Serbia au existat 12.000 de taurine pentru îngrăşare. Din cauza exportului în Turcia, toate acestea au fost sacrificate. Alte date despre noile îngrăşări de taurine nu există, restul sunt doar presupuneri.

Zootehnia din Serbia la ora actuală are o pondere de 30 la sută în prdousul social brut. Acum, acesta este şi mai mic.

La începutul destrămării Iugoslaviei, în lume s-au exportat 54.450 de tone de carne de taurină „baby-beef”. Aceasta este, după cum ştim, cea mai calitativă carne roşie. Peste 30.000 de tone de acest fel de carne au fost exportate din Serbia. Că zootehnia s-a devastat, arată câteva date privind exportul Serbiei din ultimii ani – în anul 2015 în lume au fost exportate 315 tone de „baby-beef”, în anul 2016 – 420 de tone de „baby-beef”, în anul 2017 – circa 480 de tone de „„baby-beef”, iar în anul 2018 – peste 300 de tone de „„baby-beef”.

Producţia de porcine

La începutul anului 2019, în Serbia au existat 2,79 milioane de porcine, ceea ce reprezintă cu 4,1 la sută mai puţin faţă de anul 2017. Aceasta este cel mai mic număr de porcine după anul 1955.

Numărul de ovine, caprine, păsări de curte…

Când este vorba despre numărul de ovine, datele statistice arată că acesta este de 1,71 milioane de oi. Faţă de numărul minim din anul 2002, când au existat doar 1,44 milioane de ori, acesta reprezintă o majorare de 18,12 la sută.

Mai trebuie să amintim în Serbia există şi 16,2 milioane de păsări de curte. În baza datelor Asociaţiei „Eurostat”, în anul 2018 în cadrul Uniunii Europene au fost produse 15,2 milioan tone de carne de păsări de curte, ceea ce reprezintă un nou record şi o majorare de 3,2 milioane de tone în raport cu anul 2010. În anul 2018, circa 70 la sută din producţie a fost realizată de numai şase state membre ale UE, şi anume: Polonia, Franţa, Spania, Germania şi Italia. În Serbia au fost produse 85 mii de tone de carne de pui, ceea ce reprezintă 0.56 la sută din producţia Uniunii Europene. În Serbia această producţie a stagnat şi atins nivelul de circa 55 mii de tone anual, ca apoi în anul 2016 să înceapă să crească.

Starea în zootehnie – îngrijorătoare

În baza datelor Institutului Republican de Statistică, în Serbia se produc mai puţin de 400.000 tone de toate felurile de carne şi se consumă, pe cap de locuitor, mai puţin de 30 de kilograme anual. Când s-a destrămat Iugoslavia, în Serbia s-au produs 650.000 de tone de toate felurile de carne şi s-au consumat, pe cap de locuitor, circa 65 de kilograme anual.

Din cauza acestora, şi creşterea agriculturii în Serbia este destul de modestă şi atinge doar 0,45 la sută în ultimele trei decenii!

În baza unor analize, efectuate de către Branislav Gulan, analist agrar, în Serbia au lipsit, în perioada 1960-2012, 400.0000 de hectare de pământ. Dacă se înmulţeşte această cifră cu 5.000 de euro, atunci se obţin două milioane de euro, iar dacă se înmulţeşte cu 10.000 de euro, se ajunge la cifra de patru miliarde de euro. Când se vor reîntoarce aceşti bani cooperativelor, ele se vor reface în întregime, adică se va reface sectorul agrar. Să nu mai vorbim despre lăptării, abatoare, spaţii de depozitare sau despre fermele care au fost încadrate în combinate agricole şi apoi socializate. 

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 38 din 21 septembrie 2019