ALIBUNAR: Întreţinerea spaţiilor verzi

Conducerea locală, cu sprijinul muncitorilor de al Întreprinderea Edilitară din Alibunar, a realizat o acţiune de amenajare a spaţiilor verzi din centrul satului. O atenţie deosebită s-a acordat întreţinerii spaţiului verde din parcul satului, unde sunt instalate aparate de joc şi aparate speciale pentru distracţia preşcolarilor. Acest parc de distracţii pentru cei mici a fost amplasat anul trecut, având scopul de a asigura condiţii optime pentru diverse forme de joacă pentru copii, îndeosebi pentru minorii de 2-5 ani, care se vin aci, împreună cu unul dintre părinţi, pentru a se bucura momente de răgaz. Pentru a fi evitată orice accidentare neplanificată, organele locale trebuie să se îngrijească de bunul mers al lucrurilor şi să asigure condiţii de distracţie în conformitate cu normele prevăzute de lege.

PETROVASÂLA: Amenajarea parcului sătesc

Ţinând cont de faptul că ne găsim într-o toamnă blândă, conducerea locală şi-a propus să realizeze un proiect de împrospătare a aerului în parcul satului. În acest spaţiu amenajat se planifică instalarea unor pungi pentru depunerea gunoiului, ceea ce va servi cel mai mult nevoilor persoanele în vârstă, copiilor şcolari, dar şi trecătorilor. Aceste activităţi se vor realiza în decursul perioadei care urmează, cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale persoanelor vârstnice, dar şi pentru a ieşi în întâmpinare sătenilor care fac plimbare şi vins aci să respire aer curat.

                                                                                                                                                      Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 50, din 14 decembrie 2019

 

NICOLINŢ: Autorităţile provinciale sprijină sportul de performanţă

Secretariatul provincial pentru Sport şi Tineret a deschis un concurs pentru acordarea de surse băneşti cluburilor sportive care au realizat succese de invidiat pe tărâm sportiv. Printre cluburile sportive cu succese demne de evidenţiat care a concurat pentru obţinerea acestui sprijin financiar, se numără şi Clubul de Tenis de Masă ,,Rapid” din Nicolinţ, în frunte cu preşedintele Daniel Pincu. În cadrul vizitei de lucru în Comuna Alibunar, efectuată de secretarul provincial pentru Sport şi Tineret, Vladimir Batez, onoratul oaspete a avut o întâlnire cu jucătorii de tenis de masă. În cadrul acestei convorbiri cu autorităţile comunale, care s-a ţinut la sediul Primăriei, dl Vladimir Batez a înmânat contractul de acordare a surselor lui Daniel Pincu. După cum a menţionat onoratul oaspete, acest sprijin financiar se acordă Clubului de Tenis de Masă ,,Rapid” din Nicolinţ pentru rezultatele de vârf realizate la competiţiile pe ţară şi peste hotare, rezultate cu care se mândresc nicolincenii. Tinerii jucători de tenis de masă sunt antrenaţi cu multă pricepere de antrenorul Milan Agadişan. Conducerea acestui club sportiv doreşte să mulţumească pe această cale autorităţilor provinciale, în primul rând domnului Vladimir Batez, pentru ajutorul acordat, în speranţa ca în perioada vor fi realizate şi mai multe succese pe tărâm sportiv, care vor fi fala întregii comunităţi.