Pe baza unor analize a calităţii apelor de suprafaţă (râurile Timiş, Dunăre, Ponjavica, lacul din Kačarevo şi plaja din Ivanovo), efectuate de către Institutul de Sănătate Publică din Panciova pe data de 14 august, s-au constatat următoarele:

– Eşantioanele din apa râului Timiş la Panciova, Iabuca şi Glogoni sunt în afara claselor stabilite de organele abilitate în ceea ce priveşte analiza apelor artificiale. Conform igienistului, parametrii care depăşesc valorile MDK (materiile suspendate şi oxigen dizolvat) nu reprezintă risc pentru sănătatea oamenilor care fac baie în aceste locuri. Parametrii respectivi demonstrează doar că apa este dăunătoare plantelor şi animalele din apă.

– Eşantioanele din apa Dunării (plaja de la Bela Stena) satisfac criteriile e stabilite de organele abilitate pentru analiza calităţii apelor artificiale de tip I (râuri mari de depresiune) pentru clasa III-a (statutul economic moderat). Aceşti parametrii arată că apele de la suprafaţă care corespund acestei clase nu reprezintă risc pentru sănătatea oamenilor.

– Eşantioanele din apa râului Ponjavica (plajele din Omoljica şi Banatski Brestovac) sunt în afara claselor definite pentru organele de apă artificiale. Datorită numărului mare de bacterii coliforme, acest râu întruneşte criteriile clasei a IV-a (statut ecologic slab) şi nu se poate folosi la scăldat şi recreaţie.

– Eşantioanele controlate ale locului de scăldat de la Ivanovo sunt în afara claselor definite pentru organele de apă artificială. Conform părerii medicului specialist, parametri arată că apa se poate folosi la scăldat, dar că este nocivă plantelor şi animalelor din apă.

– Eşantioanele luate din lacul din Kačarevo întrunesc criteriile stabilite de organele de apă artificială pentru clasa II (statut ecologic bun) şi se poate folosi la scăldat, sport şi recreaţie.

Consiliul Orăşenesc a adoptat rapoartele financiare a câtorva întreprinderi comunale de la sate

La ultima şedinţă a Consiliului Orăşenesc au fost adoptate rapoartele financiare ale servicilor edilitar-publice rurale ,,Dolovi” din Doloave, ,,BNS“ din Satu-Nou, ,,Kombrest“ din Banatski Brestovac, Glogonj din Glogoni şi „VOD-KOM“ din Iabuca pentru anul 2018.

Consiliul Orăşenesc a aprobat şi decizia privind distribuirea venitului comitetului de control al întreprinderii publice „Gradska stambena agencija“ din Panciova, „Dolovi“ din Doloave şi „BNS“ din Satu-Nou.

Au mai fost aprobate şi modificările programului de utilizare a mijloacelor din fondul pentru protecţia mediului, propunerea de proiect a Comisiei pentru examene referitoare la cunoaşterea teritoriei Oraşului, dar şi reglementările privitoare la sistemul de taxi.

Consiliul Orăşenesc a mai adoptat şi antreproiectul concursului public pentru completarea postului de locţitor al primarului administraţiei oraşului Panciova. Concursul va fi publicat în cotidianul ,,Danas”, iar termenul de depunere a anunţurilor este de 15 zile.