Periscop local - Alibunar

Ştiri, Petrovasâla, Controlul suprafeţelor însămânţate, Nicolinț, întreținerea spațiilor verzi

 

PETROVASÂLA: Controlul suprafeţelor însămânţate

Datorită condiţiilor favorabile, lucrările agricole au fost terminate în epocă optimă. Totuşi, agricultorii sunt precauţi când este vorba de combaterea buruienilor pe suprafeţele însămânţate. Aproape zilnic vizitează holdele însămânţate cu păioase, deoarece au fost avertizaţi de consultanţii agricoli să fie precauţi, deoarece sorgul este cea mai agresivă buruiană perenă care nu poate fi extirpată în întregime. Pentru combaterea eficientă a acestei buruiene se recomandă aplicarea erbicidelor selective, ţinând cont de momentul de încorporare în sol a preparatului.

NICOLINŢ: Întreţinerea spaţiilor verzi

Având în vedere faptul că ploile abundente din luna martie au contribuit la creşterea vegetaţiei, este firesc că iarba de pe suprafeţele verzi necesită o îngrijire aparte. Pentru ca terenurile verzi din faţa caselor să obţină un aspect frumos, este nevoie să fie defrişată iarba cu ajutorul cositoarei electrice, iar dacă există cosaşi îndemânatici, treaba va merge strună. Cel mai important lucru este să întreţinem cât mai pedant şi frumos spaţiul care ne înconjoară.

ALIBUNAR: Conştientizarea şi adoptarea unor noi standarde de combatere a violenţei

Sarcina principală a prevenirii şi combaterii violenţei aparţine instituţiilor competente în domeniul serviciilor de sănătate, educaţie şi protecţie socială. Ministerul de Interne este de asemenea implicat în mod activ, fiind formate echipe care au menirea de a interveni cu scopul de a fi prevenită violenţa în familie.
Prima şi cea mai importantă este prevenţia primară, care trebuie să înceapă de la vârsta fragedă a copiilor. Cadrele specializate care se ocupă de prevenirea violenţei, trebuie să reacţioneze prompt şi fără ezitare, cu scopul de a fi stopate deviaţiile în comportamentul membrilor unei familii.
Centrul de Asistenţă Socială din Alibunar, datorită cadrelor sale specializate, reuşeşte să contribuie la reducerea numărului de persoane care au fost victime ale violenţei în familie. Rezultatele de pe teren denotă faptul că violenţa în familie poate fi interceptată şi prin modalităţi de organizare a unor prelegeri educaţionale. În acest mod se oferă posibilitatea de a se include în discuţii tineretul şcolar, discuţii care pot influenţa activ la conştientizarea şi adoptarea unor noi standarde şi metode de tratament, deoarece copiii pot să dezvolte modele normale de comportament acceptabil social, fără agresiune şi fără violenţă.

                                                                                                                                                  Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 48, din 30 noiembrie 2019

 

 

În ultima perioadă, în Comuna Alibunar au fost înregistrate doar sporadic cazuri de violenţă în familie, predominând cazuri de violenţă verbală, rareori chiar şi psihologică. După cum au constatat persoanele competente, atâta timp cât nu există niciun contact fizic, victimele evită să raporteze problema lor organelor cu atribuţii.
Totuşi, o problemă acută reprezintă numărul crescând al cazurilor de agresiune în şcoli. După cum constată specialiştii în materie, astfel de cazuri sunt condiţionate de alţi factori externi – anume când părinţii impun copiilor anumite forme de reprimări (scrierea obligatorie a temelor de casă, ieşirea cu prietenii etc.). Însă şi astfel de cazuri de violenţă psihologică sunt sporadice şi variază dintr-un mediu în celălalt, ceea ce denotă faptul că problemele de acest gen sunt depăşite fără urmări grave asupra personalităţii copilului.