Editorial

Strategia mediatică pentru autocrația minoritară

 

În Anteproiectul Strategiei mediatice,  Guvernul a denaturalizat în mare măsură acea parte dedicată progresului informării publice în limbile comunităților naționale. Guvernul a făcut acest lucru pentru a ieși în întâmpinare nu profesiei, ci politicii, respectiv consiliilor minorităților naționale,  în primul rând Consiliului Minorității Naționale Maghiare,   apropiat Alianței Maghiarilor Voivodineni și care în momentul de față prezidează Coordinația acelor autoguvernări culturale minoritare din Serbia. La ședința Coordinației, reprezentanții consiliilor naționale  au apreciat că măsurile propuse pentru obținerea progresului în obiectivitate și conținut  în acea mass-medie chiar ,,diminuează nivelul drepturilor asigurate ale minorităților naționale“.

Ce vor minoritățile naționale să elimine? Criticile referitoare la Anteproiectul Strategiei mediatice pe care le-au transmis prin Coordinație sunt o dovadă că ei nu tind cu sinceritate  către profesionalism și informare obiectivă în limbile minoritare, ci au intenția să controleze mass-media în limbile lor  materne, precum și politica de cadre a publicațiilor ai căror fondatori sunt.  Consiliile naționale ignoră un fapt esențial: nu poate fi dobândit, nici chiar diminuat,  dreptul care limitează drepturile generale ale omului, precum este dreptul la exprimarea liberă.

Boris VARGA 

Editorialul săptămânalului din 15 iunie 2019