Retrovizor

Suplimentele ,,Libertății”

Suplimentele ,,Libertății”
Unele numere de ziar, împreună cu cele câteva suplimente, au fost tipărite în 36 de pagini, ba chiar și în mai multe.

Aceasta bineînțeles, că a necesitat întreprinderea unor măsuri eficiente în organizarea muncii, între care și primirea noilor cadre. În anul 1972 în redacție vin Zorica Pancaricean și Todor Baloș, un an mai târziu vine Ionel Popovici pe postul de redactor tehnic, în 1975 Simeon Ruga, Nicolae Bulic și Cornel Mata, redactor responsabil la ,,Bucuria copiilor”, mai târziu, din 1986 la săptămânalul ,,Libertatea” pe postul de redactor corespondent din Vârșeț. Și tot pe atunci vin în redacția ziarului Doina Gujbă și Mărioara Stojanović, iar în serviciul de contabilitate: Aurel Brăgean, actualul șef contabil; Anuica Ginu, în prezent secretară de redacție și contistele Mira Perić și Stanimirka Barbulj.

În anul 1974 se desparte funcție de director de cea de redactor șef și responsabil al ziarului. În funcția de director este numit, de Conferința Provincială a U.S.P.M.V., de altfel fondatorul ziarului, Todor Ghilezan, iar în funcția de redactor șef și responsabil Cornel Bălică, care exercită această funcție până în luna mai a anului următor, când își prezintă demisia. Todor Ghilezan preia și funcția de redactor șef și responsabil al ,,Libertății”. Directorul de până aci al C.P.E. ,,Libertatea”, Aurel Gavrilov, trece pe postul de redactor șef și responsabil al Editurii ,,Libertatea”, înlocuind în această funcție pe Mihai Avramescu care se pensionase. În februarie 1977 în funcția de redactor șef al ziarului este numit Florin Ursulescu, iar Vasile Beca, este ales de colegiul redacțional, în funcția de redactor șef adjunct și totodată responsabil pentru suplimentele din ziar (,,Curierul delegaților”, ,,Comunistul“, „Tribuna economică“ etc).

Costa ROŞU

Articolul integral îl puteţi citi în numărul săptămânalului „Libertatea” din 16 mai 2020