De câte ori am băgat, oare, de seamă chemarea liturgică ce dă titlul acestor însemnări? Credincioșii ortodocși vor cugeta, poate, la vocea Cerului, care prin glasul psalmistului spune „Fiule, dă-mi inima ta!”, iar noi ne angajăm sufletul aproape de Dumnezeu, acolo sus, unde istoria nu are timp, iar omul e doar o trecere spre divinitate, întru gloria desăvârșirii Sfintei Treimi. „Avem către Domnul!”, răspundem într-un glas. Dar ne mai comportăm ca atare?

Dacă trasăm pe harta României linii îndulcite de credință între București, Iași, Șumuleu Ciuc, Blaj, revenind în capitală, adică între locurile unde Sanctitatea Sa Papa Francisc s-a oprit pentru a cuvânta românilor și oaspeților lor, indiferent de etnie, despre minunata lume a adevărului întru Cristos și Maica Domnului – în a cărei Grădină a spus, precum predecesorul său Ioan Paul al II-lea, că se află ca frate creștin și modest pelerin – am obține exact forma unei inimi. A spune că vizita liderului lumii catolice în România a fost un moment de referință pentru ceea ce este și va trebui să fie din nou această țară atât de lovită de cruzimea și necredința oamenilor ar fi o subestimare uriașă. În plan politico-diplomatic, vizita Papei a fost un imens succes, cu un larg ecou internațional. Un succes pe care, însă, mă rog lui Dumnezeu să nu și-l atribuie niciun fariseu politic dâmbovițean, pentru că el aparține oamenilor acestei țări, poporului român, nicidecum vreunui lider sau altul. Oamenilor simpli și cu credință li s-a adresat Francisc Întâiul, purtător al celor trei coroane și moștenitor al cheilor Sfântului Petru. Celor creștinați de Sfântul Andrei, fratele lui Petru, le-a oferit Sanctitatea Sa ocazia de a cugeta despre ce li s-a întâmplat în istoria recentă, a demenței și urii comuniste, când martiriul înfăptuit in odium fidei, din ură față de credință, a purtat spre nemurire șapte episcopi ardeleni ce vor fi de acum pururea cinstiți în calendarul creștin catolic și în memoria tuturor românilor. La Blaj, în mica Romă, cum ar fi spus Eminescu, inima românismului a bătut din nou ca un clopot!

Lucian RISTEA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 23 din 8 iunie 2019