La început, taxă pentru camioanele mai grele de 12 tone, iar apoi şi pentru maşini

În Strategia de gestiune a Î.P. „Putevi Srbije” se examinează încasarea utilizării şi a şoselelor de categoria Î, adică categoriga B. În cazul în care se primeşte „lumină verde” de la organele competente, taxa ar plăti-o camioanele mai grele de 12 tone.
Taxă de drum se va plăti şi pe relaţia Belgrad-Vârşeţ, peste Panciova. În cazul în care se aplică ideea Î.P. „Putevi Srbije”, ar putea să înceapă să se încaseze taxa şi pe magistralele din Serbia. De fapt, numai pentru camioanele, adică tir-urile mai grele de 12 tone. Acest scenariu, se indică în Strategia de gestiune pe termen lung şi mediu a acestei întreprinderi, s-ar putea aplica în deceniul următor, respectiv până în anul 2027. Introducerea taxei de drum şi pe şoselele de stat de categoria I, adică B, ar trebui la început să o aprobe ministerul competent. 
În prima fază , taxa de drum s-ar plăti pe cele mai frecvente şosele magistrale. În faza a doua, taxa de drum s-ar calcula şi pentru camioanele mai grele de 3,5 tone. Ideea privind sistemul de încasare deja există.
– În cazul în care asemenea decizie se adoptă, sistemul de încasare ar putea să se extindă uşor şi asupra încasării taxelor de drum pe şoselele de stat de categoria I B, pentru acelea categorii de maşini şi autovehicule pentru care se adoptă decizia – se menţionează în strategia amintită a Î.P. „Putevi Srbije”. În sens tehnologic, aceasta ar fi extinderea încasării electronice a taxei de drum, care s-ar realiza cu acelaşi echipament cu care se realizează încasarea electronică pe autostrăzile existente, fără construirea altor staţiuni de încasare. Sectorul pentru încasarea taxei de drum a inventat noul sistem de încasare pe şoselele de stat de categoria I B pentru autovehiculele a căror greutate depăşeşte 12 tone, respectiv 3,5 tone în faza a doua, acest sistem fiind prezentat la Conferinţa anuală a Asociaţiei Concesionarilor de Autostrăzi din Europa din anul 2015. S-a confrimat că acest nou concept pentru încasarea taxei de drum reprezintă o soluţie funcţională şi eficientă şi este una dintre cele mai ieftine soluţii.
Odată cu instalarea acestui sistem, mai întâi s-ar cuprinde şoselele de stat de categoria B, care au circulaţie cu cea mai mare intensitate, adică cel mai mare trafic, iar după aceea şi restul şoselelor în mod succesiv, în dependenţă de mijloacele financiare disponibile.
De la aceste măsuri, întreprinderile de transport rutier aşteaptă, în primul rând, majorarea veniturilor, dar speră şi că taxa de drum pe aceste porţiuni ar orienta şi ar direcţiona circulaţia camioanelor grele şi a tir-urilor pe autostrăzi, iar prin aceasta ar majora siguranţa circulaţiei.

Tiberiu LĂPĂDAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 18 din 5 mai 2018