Ecouri

Timp de 75 de ani ,,Libertatea” a respirat alături de cititorii ei

Prof. Mariana Golomeici (Vârşeţ), președinta Consiliului de Administrație al C.P.E. „Libertatea” în perioada iunie 2015-februarie 2020:

75 de ani ai ziarului „Libertatea” reprezintă respect pentru înaintașii noștri și dorința arzătoare pentru continuarea cuvântului scris în limba maternă. „Libertatea” este ca o comoară în care sunt depuse valorile, gândurile, nevoile, simțămintele, tradițiile, obiceiurile, evenimentele culturale ale minorității române și scutite de pierdere. 75 de ani de activitate pentru un ziar este o vârstă, o experienţă, o reputaţie profesională şi un nume afirmat. La aniversarea a 75 de ani, felicit angajații Casei de Presă și Editură „Libertatea” pentru realizările frumoase şi le doresc stabilitate şi noi succese!

Ion Cizmaș, consilierul Fundației „Protopop Traian Oprea” (Vârşeţ):

– „Libertatea” – 75 de ani! Cel mai eficace suport al memoriei colective a minorității naționale române, care în această perioadă a implicat transmiterea de texte, prin conținutul argumentelor, prin ele însele condiționate în contextul istoric, pentru a ne lăsa moștenire libertatea de gândire. Ideea de înființare a „Libertății” a fost o idee măreață! Acum, „Libertatea” este memoria noastră colectivă, instituțională și, pot spune liber, dacă vom încerca să evocăm cei 75 de ani de istorie a idealurilor noastre, şi în contextul ideilor politice ale timpului, pur și simplu este o cronică a evenimentelor. În paginile „Libertății” putem găsi o viață care ne-a marcat timp de 75 de ani.

Ea este și un manual, o carte de istorie, un dicționar de evenimente, o cronologie de fapte și bineînțeles că marcarea a 75 de ani ai „Libertății” este un moment important. Acum, în acest moment, ne putem da seama ce înseamnă „Libertatea” după pandemie și, dacă facem o comparație, ne gândim că acest ziar este mai mult decât un ziar. Așa cum am spus, este o istorie a idealurilor, ideilor și vieții trăite într-un context istoric de minoritatea națională română și mai ales o cronică a evenimentelor prin câte state a trecut ea, căci, dacă judecăm lucrurile și faptele, putem să învățăm o lecție importantă a istoriei. Deci, textele, majoritatea pe care le găsim pe paginile „Libertății” timp de 75 de ani, sunt subordonate unei cronologii logice și în acest mod „Libertatea” este o școală de evidență a vieții noastre.

Sunt foarte multe texte mărețe de politică, de cultură, de viață socială, de pur și simplu invenții, construcții autonome și răspunsuri date la problemele din această epocă a existenței de 75 a celui mai însemnat ziar pe care l-au avut românii în acest spațiu geografic.

În consecință, ea este structurată pe diverse capitole, pe perioade istorice, însă pentru mine este interesant și va rămâne o istorie a ideilor trecerii noastre prin timp, o cronică a evenimentelor și trebuie să ne mândrim cu toții ca minoritate și să aducem elogii și glorie celor care au pus bazele, celor care și-au dat consimțământul ca să existe acest ziar și care și-au adus aportul la emanciparea în masă a minorității naționale și, în ultima instanță, glorie celor care au pus bazele, mulțumiri și respect celor care și astăzi își aduc contribuția la apariția celui mai important ziar din acest spațiu geografic. Felicitări și la mulți ani, „Libertatea”!

Eugenia Bălteanu, ziaristă, scriitoare, translatoare (Panciova):

La 75 de ani de apariție neîntreruptă, ,,Libertatea” își confirmă vârsta de aur a maturității, fiind prezentă insistent, de-a lungul acestor decenii, alături de cititori.

Așa cum este firesc, ”Libertatea” a trecut prin diverse perioade evolutive. S-au perindat generații de ziariști, care au contribuit cu multă dăruire la informarea reală și echilibrată în rândul românului bănățean. Ziarișii sunt cei care s-au străduit și se străduiesc să-și îndeplinească principiul profesional, în centrul atenției lor fiind diverse subiecte din viața politică, economică, socială, culturală şi din sfera informării, subiecte care trezesc mereu interesul cititorilor.

”Libertatea” înseamnă și o privire amplă asupra vieții în domeniul informării, economiei, social, sportiv, cultural şi în alte domenii ce ţin de etnia noastră.

În aceeași ordine de idei este de apreciat că ”Libertatea” contribuie la păstrarea și cultivarea celor mai de preț valori.

Astăzi, ”Libertatea” înseamnă un model de informare şi de prezentare corectă a evenimentelor, prin ținuta sa deosebită și prin acuarețea ei tehnico-redacțională semnificativă.

Prin ediția online este prezentă insistent în lumea informativă, ceea ce merită toate aprecierile.

În ceas aniversar, îi dorec încă mulți ani prosperi, încununați cu succese deosebite.

Prof. univ. dr Adrian Negru, președinte al Consiliului de Administrație al CPE ,,Libertatea” în perioada 2003-2007 (Alibunar):

– Încă de pe băncile şcolii generale am fost în contact cu ziarul ,,Libertatea”, deoarece bunicul meu zicea că trebuie să fim abonați la ziar „ca buni români”. Am concurat cu desene la concursul publicat în revista ,,Bucuria Copiilor” și am obținut un premiu. Mai târziu, ca elev al Școlii Normale, am colaborat cu cuvinte încrucișate la aceeași revistă, care avea sediul la Vârșeț. La Editura „Libertatea” am publicat șapte volume, dintre care trei monografii cu caracter internațional. Într-un mandat de patru ani am fost președinte al Consiliului de Adminstaţie al C.P.E. ,,Libertatea”, colaborând paralel și la revista ,,Lumina”. La respectabila ei vârstă de 75 ani, doresc Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” încă muți ani de activitate, cu speranța că colaborarea noastră va continua.

Ferenc Koso, jurnalist (Alibunar):

– În calitate de cititor de foarte mulţi ani, de jurnalist profesionist și de om pasionat de limbi străine, sunt onorat să felicit marcarea jubileului C.P.E. ,,Libertatea”, fiind un colaborator fidel al ei. Pe lângă cuvântul scris, săptămânalul ,,Libertatea” a alimentat și a îmbogățit sufletele românilor, păstrând cu succes patrimoniul lor cultural. Casa de Presă și Editură ,,Libertatea” reprezintă o comoară preţioasă de tradiții și obiceiuri ale românilor, valori care au rămas întipărite pe paginile ,,Libertății” pe parcursul celor 75 de ani de existență.

Este un ziar reprezentativ al românilor, publicaţie care trebuie respectată și de alte popoare și minorităţi naţionale din țară și din lume. Felicit întreaga redacție a săptămânalului ,,Libertatea”, compusă din ziariști apreciați. Ei reprezintă un exemplu grăitor după care trebuie să se ghideze generațiile următoare.

 

Daniel Petrovici (Torac):

– Felicit jubileul de 75 de ani de activitate consecutivă al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” în care toți românii pot să mulțumească generațiilor de ziariști care au ridicat imaginea săptămânalului ,,Libertatea”. Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” doresc să mențină libertatea gândului liber de exprimare și să informeze românii cu aceași pasiune și pe viitor. Fiecare ziarist trebuie să fie liber în misiunea sa, trebuie să aibe libertatea de a-și scrie articolele într-o formă democratică, liberă și corectă. Tot odată noilor generații de ziariști doresc succes în munca pe viitor.

 

Mircea Lelea (Torac), redactor responsabil al revistei ,,Tinerețea”:

– În cei 75 de ani de implicare în dăinuirea minorităţii româneşti din Serbia, C.P.E. „Libertatea” s-a dovedit a fi esenţială pentru păstrarea limbii şi perpetuarea valorilor culturale româneşti autentice în aceste spaţii. Generaţii  şi generaţii de scriitori, jurnalişti, intelectuali, prin creaţiile şi abordările lor, cu fiecare ediţie a săptămânalului “Libertatea” şi a celorlalte publicaţii apărute sub cupola “Libertăţii”, într-o continuă luptă pentru afirmarea dreptului la libera exprimare în limba română, au construit Casa pe care o avem astăzi, stabilind standarde înalte de profesionalism şi exercitare a vocaţiei de jurnalist. Realizări care obligă generaţia actuală să continue acest proces, pe de o parte, pentru că este un act necesar pentru păstrarea fiinţei şi a conştiinţei naţiononale, iar pe de altă parte, şi din respect faţă de înaintaşii care au creat acest templu al culturii româneşti de pe aceste meleaguri.

Acum, când unii văd “Libertatea” doar ca pe o instituţie a românilor din Voivodina, va trebui să înţelegem mai clar ca oricând că aceasta este mult mai mult. Este mediul care îi uneşte pe români în limba română şi oferă o nouă dimensiune de coeziune socială în rândul minorităţii noastre. “Libertatea” este un altar al valorilor cultural-identitare care trebuie tratat ca atare, pentru că fără acesta identitatea românească în aceste spaţii ar fi ştirbită sau poate chiar ameninţată din aspect existenţial.

Prof. Univ. Rodica Miličić, președinta Consiliului de Administrație al C.P.E. ,,Libertatea” în perioada 2007-2015 (Novi Sad):

– Dintre cei 75 de ani de existență ai C.P.E. Libertatea, eu pot spune că de 50 de ani sunt apropiată de ea, având în vedere faptul că tatăl meu aici a fost angajat. Am crescut alături de sunetul mașinii lui de scris, de discuțiile privind activitatea lui și ale celorlalți ziariști. Am fost prezentă la multe evenimente ale acestei instituții foarte importante pentru minoritatea noastră,  încă de când eram copil. Pe parcurs, am colaborat și eu la toate publicațiile Libertății, iar într-o perioadă am fost președinta Consiliului de Administrație, unde m-am străduit să-mi aduc contribuția la funcționarea Casei. Așadar, consider că Libertatea este cea de-a doua casă a mea. În cei 75 de ani multe lucruri s-au schimbat, a oscilat numărul angajaților, se schimba anturajul politic, însă Libertatea a reușit să depășească toate obstacolele.

Azi, mă bucură faptul că mulți tineri sunt parte a colectivului sau sunt colaboratori, care în mare măsură înviorează conținutul ziarului.  Tuturor angajaților ai C.P.E. Libertatea le doresc spor la muncă, idei noi și La mulți ani!

Ionel Popovici (pictor academic din Panciova):

În spirala vieţii şi a dorinţelor noastre, ,,Libertatea”, este întreţesută cu un fir nobil şi multicolor. Din perspectiva bătrânului Metuzalem, noi suntem la începutul vieţii. La mulţi ani!

Conf. univ. dr. Virginia Popović (Novi Sad):

Anul acesta sărbătorim 75 de ani de la înființarea ziarului „Libertatea”, considerat un brand al românilor din Banatul sârbesc, un sâmbure din care provin informațiile despre noi și despre alții, un ziar care de decenii în șir întreţine interesul cititorilor pentru scrisul în limba română, formează gustul şi educă în spiritul respectului faţă de valorile artistice autentice din această parte a Europei. S-a impus în peisajul cultural al românilor din Voivodina prin calitatea numerelor publicate, prin valoarea şi competenţa colaboratorilor, prin prestigiu şi notorietate.

Înființat în 1945, ziarul a atras în jurul lui multe nume de seamă de la noi și din străinătate, a atras mulți tineri care s-au afirmat pe plan literar și cultural în paginile lui. Fiind longeviv și fundamental în promovarea culturii și identității românești în Serbia, a lansat și a susținut de-a lungul anilor scriitori importanți din zonă, unii dintre ei depășind arealul cultural românesc. Despre evenimentele de la noi și despre momentele importante ale istoriei noastre de aici, s-a putut afla prin citirea articolelor publicate în ziarul „Libertatea”.

Nu există cercetare despre cultura și literatura românilor din Banatul sârbesc, fără să fie pus în locul de frunte ziarul „Libertatea”, el purtând ideea libertății de exprimare și opinie în limba română, un titlu minunat pe un dosar de informații despre românii din Banatul sârbesc din ultimii 75 de ani, o istorie a dezvoltării noastre, o  mărturie a patimilor și bucuriei noastre, un îndemn spre iubire și încredere. Unul dintre puținele ziare în limba română, dacă nu și unicul ziar din afara României care apare neîntrerupt mai mult de șapte decenii, fiind o adevărată enciclopedie de informații despre cine am fost și cine suntem noi, românii din Voivodina. Ziarul „Libertatea” este dovadă că existăm și că persistăm.

Ne bucurăm de fiecare număr al ziarului „Libertatea”, îl facem cadou oriunde ne ducem, precum  cel mai de preț lucru pe care-l avem cu noi, pentru că el ne reprezintă. Doresc întregii echipe multă sănătate, putere pentru a realiza obiectivele propuse și încă mulți ani în continuare.

Prof. Ileana Magda (Vârșeț):

Ziarului nostru săptămânal „Libertatea”, la jubileul de 75 de ani de apariție continuă, îi doresc „La mulți ani!” și „Tinerețe fără bătrânețe…”!

Pe parcursul anilor, „Libertatea” ne-a informat, în condițiile sociale existente, despre evenimente, oameni, realizări ale lor, din mediile unde a luat naștere și s-a dezvoltat „veșnicia românească”. La fel și despre cei stabiliți sau născuți în medii urbane; instituțiile de acolo, focare de cultură și valori perene. Apoi, despre conaționalii noștri plecați în lume, frații din țara mamă, România, și cei din țările din jurul ei.

„Libertatea”, alături de Casa de Editură și Presă omonimă, face parte din instituțiile importante, unde noi, românii, ne-am format și cultivat cultura, am afirmat-o și promovat-o, în condiții specifice. Această cultură o iubim pentru că ne aparține, fiind inedită, „punte de legătură” dintre mari culturi din spațiul sud-est european.

Am avut, în diverse perioade ale afirmării mele profesionale, fructuoase colaborări cu „Libertatea”, cu cei care zi de zi, ca profesioniști, sunt realizatorii conținuturilor publicate în ziar. Pe parcursul anilor, unii ne-au devenit prieteni, față de care îmi exprim o gratitudine deosebită.

„Libertatea” ne-a educat și instruit, ne-a încurajat să le apreciem creativitatea celor mai buni și valoroși dintre noi, să încercăm să ne identificăm cu ei, să aspirăm spre realizările care ne definesc ființa națională.

La vârsta mea, acum citesc poate cu mai mare interes „Libertatea”, paginile cu conținut cultural, informațiile despre foștii mei colaboratori, colegi, creațiile lor. Mă bucură faptul când destui dintre ei își amintesc despre niște vremuri când am colaborat profesional.

„Libertatea” a făcut cultura noastră românească din Serbia o cultură vie prin traduceri în foarte multe limbi ale lumii, prin contactul direct cu personalități de primă mărime, invitându-i ca oaspeți dragi și prezentându-le celor interesați de înnobilare prin cultură. La mulți ani, „Libertatea”! și realizări în perioada următoare, cu mai mulți colaboratori tineri care să continue ceea ce au moștenit de la atâtea personalități și generații, care ne onorează cultura și identitatea.

Dimitrie Miclea, președinte al Uniunii Teatrelor de Amatori (Seleuș):

,,Libertatea” este un ziar fără a cărui existenţă nu am fi existat nici NOI pe aceste meleaguri – de 75 de ani!

Scrie în frontispiciul ,,Libertăţii” –  ,,Ziarul în care opinia ta contează!”, căci, mai mult de toate, opinia cititorului nu numai că trebuie să conteze, ci să fie linia directoare spre viitorul conceptual, de conţinut al acestei publicaţii. ,,Libertatea” trebuie să fie o poartă ,,deschisă” spre români de aici, spre problemele lor, legate de trecutul şi viitorul lor, de eforturile lor de a persista şi de a rămâne „român”.

,,Libertatea” trebuie în viitor să ,,rupă stereotipul ziarelor minoritare” care tot timpul depind de ,,oarecare centre de influenţă”, astfel încât să fie independentă în adevăratul sens al cuvântului. Însă, independenţa ei trebuie să fie legată de interesele adevărate (nu de grup) ale minorităţii noastre şi îndreptate spre adevăratele ,,probleme şi teme”.

Doresc ca ,,Libertatea” în viitor să fie concentrată mai mult pe viaţa pe care o trăim ,,aici” şi mai puţin despre problemele româneşti sau mondiale despre care putem afla informaţii din alte surse!

La mulţi ani, LIBERTATEA, şi îţi doresc încă mulţi 75 de ani de existenţă!

Roman Bugar, director al Orchestrei Simfonice Voivodinene (Ecica):

Săptămânalul „Libertatea” este acum, la 75 de ani de existenţă, ghidat de însuşi genericul ei. Libertatea de exprimare este acel drept pe care săptămânanul nostru, al românilor din Voivodina, îl apără şi promovează cu dăruire şi abnegaţie, stând drept şi pracurgând neaplecat toate vicisitudinile care s-au abătut de-a lungul deceniilor asupra acestei case şi aşteptând cu aceeaşi demnitate furtuna care se vede la orizont. Libertatea trebuie să fie şi în viitor valoarea care va ghida în viitor parcursul Casei şi a săptămânalului ,,Libertatea”, pentru a rămâne şi în continuare în slujba informării obiective şi a exprimării libere a românilor de pe aceste meleaguri.

De când am învăţat să citesc primele litere, „Libertatea” era prezentă în familia noastră şi în viaţa mea. Vinerea este ziua în care cu regularitate deschidem căsuţa poştală, pentru ca acolo să găsim „foaia”. După ce ajunge în casă, aşteptăm la rând ca să o răsfoim şi să o citim. Pentru mine personal, acest ziar înseamnă încă doi ochi care se deschid în spate, o lărgire a orizonturilor prin informaţii şi abordări prezentate în paginile acestuia.

Sunt onorat şi împlinit că am avut şansa să mă implic în această poveste, care, iată, durează de trei sferturi de veac, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al C.P.E. „Libertatea”. Mă întristează însă degradarea culturală, spirituală şi morală care s-a abătut asupra noastră şi nu pot trece peste gestul jignitor şi ofensator de a se revoca membrii Consiliului de Administraţie în cadrul unei şedinţe telefonice. E mizerabil ca peste noapte să fie revocaţi profesori, intelectuali, oameni de litere şi români implicaţi cu trup şi suflet în cauza românească din Serbia, care prin cunoştinţe, capacitate, viziuni şi influenţa lor puteau oferi multe valenţe noi spaţiului cultural minoritar român şi instituţiilor româneşti.

Cu prilejul acestui important jubileu al românilor de la noi, nu îi pot dori C.P.E. „Libertatea” nimic mai mult decât atât de necesara şi uneori prea limitata libertate. Libertatea de a exista, de a se exprima şi de a sluji intereselor minorităţii naţionale române din Serbia.

Romanța Iovanovici, directoare executivă la Departamentul Institutului pentru Editarea Manualelor (Novi Sad):

Cu ocazia împlinirii a 75 de ani de existenţă şi activitate neîntreruptă, adresez sincere sentimente de gratitudine, respect şi recunoştinţă colectivului Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea”. În toţi aceşti ani, echipa redacţională şi-a îndeplinit cu seriozitate, dăruire de sine şi perseverenţă misiunea de a informa minoritatea română din Banat şi de a-i ţine la curent pe cititori cu toate evenimentele şi realizările pe plan politic, economic, cultural, fiind astfel o sursă distinctivă şi inconfundabilă de revelaţii – o fereastră larg deschisă spre orizontul cunoaşterii.

Doresc ca ,,Libertatea” să prospereze, să înregistreze succese noi şi să-şi păstreze şi pe mai departe profesionalismul de care a dat dovadă în toţi aceşti ani prin calitatea textelor şi a cărţilor publicate, pentru ca şi în viitor cititorii să beneficieze de publicaţiile ei ca sursă permanentă de informaţii din viaţa şi activitatea noastră, contribuind astfel la păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural şi identitar românesc în această zonă a Banatului. La mulţi ani!

Ovidiu Lupșor, redactor al Redacției programului informativ în limba română a Televiziunii Voivodina (Novi Sad):

De la înfiinţare şi până astăzi, Casa de Presă şi Editură „Libertatea“ reprezintă o instituţie, un pilon şi un simbol al păstrării identiţăţii noastre naţionale, al cuvântului scris şi nu numai. Mi-e greu să spun în cuvinte cu ce gânduri întâmpin jubileul C.P.E. „Libertatea”, şi asta din simplul motiv că pentru mine acest jubileu înseamnă o multitudine de trăiri şi sentimente. Iar despre sentimente uneori e greu să scrii. Am întâlnit la „Libertatea“ o mulţime de oameni minunaţi, colegi, colaboratori şi prieteni adevăraţi. „Bucuria Copiilor“ , „Tribuna Tineretului” (astăzi „Tinereţea“) şi  săptămânalul „Libertatea“ au fost ziarele pe care, răsfoindu-le şi citindu-le cu mare atenţie, cu timpul am ajuns să le iubesc.

La fel şi cărţile editurii acestei case. Colegilor de la „Libertatea” le doresc multă sănătate şi succese în cariera lor de jurnalişti adevăraţi, iar Casei de Presă şi Editură un călduros „La mulţi ani, Libertatea” şi să ne revedem cu toţii sănătoşi la sărbătorirea Centenarului.

Octavian Creţu, director al Şcolii Generale „Sfântul Gheorghe” (Uzdin):

Cu prilejul împlinirii măreţului jubileu de 75 de ani de prezenţă vie în microcosmosul culturii şi spiritualităţii româneşti din Voivodina – Serbia, vă transmitem sincerele noastre felicitări şi urări de bine. Totodată vă mulţumim pentru faptul că trudiţi zi de zi în ogorul fertil al limbii române. Vă încurajăm să rămâneţi şi în continuare străjeri neclintiţi în apărarea identităţii noastre naţionale.

Vă suntem alături mereu şi întotdeauna!

Prof. Rodica Marianu (Glogoni):

Elementele de conexiune pentru un popor sunt religia, limba, tradiția, arta, iar un element important pentru minoritatea noastră, pe lângă toate acestea, este și existența ziarului ”Libertatea”, care se citește aproape la fiecare casă la sfârșit de săptămână, dezbătând teme diferite, de la actualități din țară până la spiritualitate.

Felicit toată redacția a ”Libertății” pentru munca depusă, profesionalism și devotament acum la jubileul de 75 de ani de activitate.