Retrovizor

Tirajul Libertății

Tirajul Libertății
Cel mai mare tiraj, al ziarului Libertatea l-a avut în anii 1953-1955. Este vorba de 6.700 de exemplare.

A urmat după aceia o reducere treptată a numărului de de abonați. Astfel până în anii 1980, tirajul Libertății a scăzut la 5.500 exemplare pe număr din care s-au difuzat numai 3.843 exemplare. 489 din acestea s-au plasat în străinătate, iar restul în țară, din care 1.563 prin intermediul colpoltorilor, iar 1.731 la adrese personale. Micșorarea drastică a numărului de cititori a început îndeosebi prin anii 1970 și această tendință,cu scurte perioade de stagnare, a continuat din an în an. Printre cauzele obiective ale micșorării numărului de cititori figura, fără îndoială, reducerea numărilui de cititori potențiali.

Anume potrivit resământului din 1981, populația de naționalitate română din Voividina a scăzut simțitor față de situația din 1971, de exemplu. O altă cauză obiectivă era și este și acum situația specifică din  unele localități din Banatul de Sud, ca de exemplu: Glogoni, Iabuca, Omolița, Cuvin, Deliblata, Maramorac, Oreșaț, Biserica Albă…în care nu se mai învață  limba română în școlile elementare. Cititorii mai în vârstă care citeau românește au dispărut, iar generațiile mai tinere nu mai mențin abonamentul la ziar. Încă un factor obiectiv care a afectat direct tirajul Libertății a fost și este concurența puternică a presei în limba sârbă.

Anume, cititorii ziarului nostru cunoscând sârba în proporții de aproape sută la sută, citesc fără mari dificultăți această presă, mai ales revistele săptămânale ilustrate, care au avantaje nete când este vorba de aspectul grafic, conținutul tematic, calitatea tiparului etc. În competiția aceasta inegală Libertatea nu putea face față iar rezultatul nemijlocit era renunțarea la Libertatea și trecerea la ziarele și revistele respective. Toate acestea au influențat cu adevărat asupra reducerii tirajului Libertății noastre. Pe de altă parte, însă, nici redacția nu a avut pe întreg parcursul apariției ziarului o politică consistentă și bine definită cu privire la această problemă.