Despre noi la Bucureşti!

Cititorul revistei noastre „Lumina” a putut sesiza din urmă cu câţiva ani „Podul de reviste” şi statornicirea unei noi modalităţi de colaborare spirituală, idee înfiripată din iniţiativa acad. Gheorghe Păun, care păstoreşte revista „Curtea de la Argeş” (care a şi găzduit o prezentare a revistei „Lumina” şi a C.P.E. Libertatea la Curtea de Argeş) şi Nicolae Dabija, redactorul-şef al publicaţiei „Literatura şi Arta” din Chişinău, care a impulsionat noi modalităţi de colaborare.

Ideea de unire prin cuget şi simţiri fost îmbrăţişată nu numai de revista noastră, ci şi de alte reviste din mai multe ţări şi continente în paginile cărora s-au făcut vizibile multe întâlniri şi prezentări reciproce. Ar fi multe exemple pentru că rezultatele au început să fie vizibile şi prin reciprocitate. Florentin Popescu, redactorul-şef al mensuarului „Bucureştiul Literar şi Artistic” le numeşte „punţi de suflet, mai frumoase şi poate şi chiar mai trainice decât acţiunile şi activităţile organizate de către cei îndrituiţi oficial să le întreprindă”.

Astfel, în cel mai nou număr de martie, „Bucureştiul Literar şi Artistic” reţine atenţia cititorului asupra două proiecte realizate la C.P.E. Libertatea din Panciova.

Primul este prezentarea cărţii „Avatarurile românilor din Serbia” de Florian Copcea (2016), considerată drept „O carte ca un strigăt venit din dreapta Dunării”. Florentin Popescu aminteşte o radiografie nuanţată a autorului despre faptele şi evenimentele din spaţiul Banatului sârbesc faţă de care România oficială a cam rătăcit a le recunoaşte în pofida tradiţiei şi a rezultatelor vizibile şi existente. Cartea este considerată, aşa cum scrie şi Nicu Ciobanu în prefaţă, „ca un strigăt împotriva ignoranţei şi un avertisment binevenit la ceas de cumpănă”, iar autorul menţionează că trebuie citită cu creionul în mână şi o recomandă pentru concluziile „ce se impun”.

Ioan BABA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 24 martie 2018