Conferința ,,Integrarea europeană – provocări, experiențe și reușite ale vremurilor noastre”, organizată pe data de 23 mai la C.P. E. ,,Libertatea” din Panciova, a reunit reprezentanți ai minorității sârbe din România și române din Serbia și a deschis un nou capitol în colaborarea dintre cele două etnii. Acest capitol cuprinde conlucrarea și dialogul deschis pe teme de interes comun pentru cele două minorități aflate de o parte și de cealaltă a graniței sârbo-române.

Participanții la conferință au definit câteva premise importante pentru viitoarele relații în domeniul învățământului, presei, legislației europene și naționale din cele două țări vecine.

Directorul Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, Nicu Ciobanu, a salutat invitații acestei instituții al cărei săptămânal a inițiat masa rotundă prin proiectul susținut de Ministerul Republican pentru Adminitrație de Stat și Autoguvernarea Locală cu genericul ,,Integrarea europeană – provocări, experiențe și reușite ale vremurilor noastre”.

Conferința a fost un bun prilej de a se iniția acel dialog deschis și necesar pe temele de interes comun petru cele două minorități etnice, astfel că participanții Teodora Smolean, Ognjan Krstić, Daniel Petrovici, Slavomir Gvozdenović, Marcel Drăgan, Virginia Popovici, Anișoara Țăran, Goran Mrakić, Mircea Lelea, Dimitrie Miclea și Valentin Mic au elaborat subiecte demne de atenția noastră.

Valentin MIC

Continuare la pagina 5 În focar din 1 iunie 2019