Cultură

Un poet existenţialist: Mihailo Vasilievici

Volumul de poeme ,,Urletul” (apărut bilingv româno-sârb la Ed. ICRV Edit, Zrenianin, 2016, selecție și traducere de Nicu Ciobanu) al lui Mihailo Vasilievici abundă de reflexe livreşti, configurând astfel un experiment imagistic ,,consumat”, cum sugerează prefaţatorul Nicu Ciobanu, în ,,vârtejul căutării propriei identităţi”, lirice, am completa noi, având în vedere că poetul şi-a format un stil al său de a exploata deopotrivă sensurile vieţii şi ale creaţiei literare.

Tema privilegiată a poeziei sale – spaima de nefiinţă, (întâlnită obsesiv şi în ,,Maşina de bătut”, Ed. Prier, Drobeta Turnu Severin, 2007), confirmă sentimentul interiorizat că aşezând ,,crucea / pe focul cuvintelor” (,,Smuls din cotidian”), abandonează la garderobă măştile banalului, arătându-ne dexterios, desigur, dincolo de aparenţe provocatoare, adevăratul său har de a şlefui idei ,,în diverse scopuri / ca pe nişte chei universale / care deschid fiecare uşă” (,,Descrierea zeului”).

Miracolul existenţei, bine tuşat în erezii poetice, vine să consacre un ritual tranzitoriu: ,,cine sunt eu / îndelung m-ascund / de mine însumi / unde am fost / în tot acest timp / tot mai greu / mă regăsesc / şi îmi amintesc de teoria / lumilor paralele” (,,Pauză de dejun”).

Versurile lui Mihailo Vasilievici împrumută, constatăm, simboluri din meditaţiile lirice, extaziante, ale lui Adam Puslojici, cele ale morţii şi căderii în neant a fiinţei fiind cele mai des uzitate: ,,…vremea întunericului / m-a luat sub aripa sa / nu vei putea să crezi / că flăcăul tău doarme veşnic / şi poate că pentru prima dată sincer / vei vărsa lacrimi/ (…) / poate că atunci eu voi dispărea / din gândurile tale / iar tu poate nu-mi vei aminti / chiar nici numele / şi niciodată nu vei / plânge la mormântul meu” (,,Moartea”) sau: ,,mă sufoc / din mine / năvăleşte / ţipătul de moarte / mi-e teamă / cât voi mai putea / să rămân cu mine / (…) / amintirile pălesc / şi aici e sfârşitul” (,,Ţipăt de moarte”).

Florian COPCEA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 24 martie 2018