Costa Roșu, Societatea (Fundația) Română de Etnografie și Folclor din Voivodina, vol. I, Editura ICRV, Zrenianin; Prefață de Nicu Ciobanu; Fotografii de Ioan Condan și Diana Ocolișan; Prezenatrea grafică și realizarea tehnică de Marius Roșu, Tiparul: Sitoprint, Žitište, 2018, 330 p.

 

Fondarea Societății (Fundației) Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, în lumea etnicului român din Banatul sârbesc, reprezintă expresia concretă a reflecțiilor noastre asupra propriului destin minoritar în vremuri de restriște, momentul instituirii fiind impus și de evenimentele finalului de mileniu, în care etnicii români erau conștienți de necesitatea articulării a ceea ce a însemnat valoare autentică – astfel au găsit modalitatea de a se manifesta, de a-și reliefa aspectele definitorii ale identității; era încercarea noastră de a fi văzuți mai diferit decât prin lentilele deja aburite ale unei istorii confuze care ne-a adus în fața acelei tranziții perpetue, din vag, spre ceva și mai vag, spre o lume a incertitudinii, în care marginalizarea alterităților a devenit o realitate firească, specificul celuilalt fiind umbrit de potențarea intereselor, insistent promovate, ale populației majoritare. Determinați de asemenea contexte, fără îndoială că s-a impus necesitatea de a reflecta asupra propriilor valori identitare și de a se oferi un cadru bine definit în care românii se puteau manifesta, în care au căutat să-și promoveze și să-și valorifice diversitatea și realizările, mai cu seamă în ceea ce a însemnat cultură, spiritualitate, tradiție, artă și creație populară etc. Astăzi putem afirma, negreșit, că nicio asociație sau instituție românească și nu numai, până la, și nici după,  Societatea (Fundația) Română de Etnografie și Folclor din Voivodina, n-a întreprins proiecte de amploare și cercetări știinţifice sistematice, organizate, îndreptate spre trecutul nostru istoric și cultural, n-a existat o proiecție structurată pe elementele de tezaurizare a valorilor tradiționale. Pe parcursul unui sfert de veac, Fundația, așa cum vom vedea din conținutul acestei cărți, a reușit să coaguleze energiile unui număr impozant de oameni de știință, profesori universitari, scriitori, publiciști, preoți, spirite creatoare – a unei lumi dedicate ființei minoritarului român – energii care au născut lucrări științifice valoroase despre noi, sporind interesul față de cercetarea științifică, care până aci ne-a lipsit aproape cu desăvârșire; a smuls din anonimat valori, a dat sens aspectelor etnografice autentice care ne definesc ființa identitară, atât prin documentele aduse în cadrul cercetărilor și reuniunilor științifice, cât și prin activitatea editorială, publicistică, film, monografiile care ne-au lipsit, prin dezbaterile și conferințele tematice, prin manifestările de amploare cu caracter cultural etc., care aveau un singur scop: cunoașterea specificului care ne caracterizează și atestarea noastră prin valorile create de-a lungul istoriei. În aceste postulate sunt ancorate și argumentele care susțin editarea monografiei Societății (Fundației) Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, însă și rostul ființării Fundației.

Nicu CIOBANU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 27 iulie 2019.