Uzdinenţii la Marea Unire
În măreţul act de unire al neamului românesc desfăşurat pe câmpul Horii la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, printre cei circa 100000 de oameni veniţi din toate colţurile plaiurilor româneşti cu un singur gând: unirea pe veci a urmaşilor Romei, au fost şi câţiva uzdânenţi (Uzdâni – azi în Banatul iugoslav).

Uzdinenţii la Marea Unire

Aşa că la înfăptuirea visului milenar al românităţii de pretutindeni, la actul de desăvârşire al deplinei unităţi statale româneşti, la împlinirea unui drept etern al neamului nostru atât de obidit prin istorii au luat parte şi 4 (sau poate că şi – 5 sau mai mulţi) uzdânenţi. Şi ei şi-au exprimat doleanţele seculare ale  românilor bănăţeni de a se uni cu patria mamă. Şi astfel scăpa de oprimarea naţională şi alegând dreptul la libertate deplină şi unitate naţională care a zguduit din temelii Imperiul Austro-Ungar.

Constituirea Consiliului Naţional Român ce a avut loc la 1918 la Budapesta a avut o însemnătate deosebit de mare pentru finalizarea mişcării de înfăptuire a unităţii naţionale româneşti, respectiv pentru convocarea Marii Unirii de la 1 decembrie 1918, în inima Ardealului la Alba Iulia. Alegerile pentru Alba s-au desfăşurat  între 10 şi 23 noiembrie în 7 cercuri electorale: Vârşeţ, Biserica Albă, Panciova, Uzdin (Ozora), Cicidorf (Zichifalău ) Sasca şi Moraviţa.  Numărul celor aleşi să reprezinte pe toţi românii la Alba Iulia, inclusiv al membrilor Gărzilor Naţionale care aproape sigur au participat la Alba Iulia,  a fost:

 • Vârşeţ – 6 deputaţi
 • Moraviţa – 3 deputaţi
 • Biserica Albă – 15 deputaţi
 • Uzdin – 9 deputaţi..
 • În total au fost aleşi – 49 deputaţi.

În cercul electoral Uzdin au fost aleşi:

 1. Ioanichie Neagoe din Petrovăsâla
 2. Ştefan Popa din Seleuş
 3. Duşan Spăriosu din Uzdin
 4. Gheorghe Zăria
 5. Adiran Suciu
 6. Gheorghe Miclea din Alibunar
 7. Liviu Popescu din Petrovăsâla

Articolul integral îl puteţi citi în  numărul 6 din 10 februarie 2018