În focar / interviu

Viitorul minorității depinde de hotărârile comune

ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE DIN SERBIA

Mai multe hotărâri importante pentru desfășurarea activității celui mai înalt for al românilor din Serbia, Consiliul Național al Minorității Naționale Române,  au fost adoptate la ședința acestui organism din data de 17 noiembrie. Întâlnirea  a avut loc la  Casa de Presă și Editură  ,,Libertatea” din Panciova.

Pe ordinea de zi au figurat nouă puncte. Deși în legătură cu unele aspecte au existat păreri diferite, ședința a decurs în atmosferă de toleranță. În unanimitate au fost adoptate  hotărârile  și planurile propuse în cadrul celor nouă puncte și anume: 1. Adoptarea rectificării Planului financiar pe anul 2017; 2. Adoptarea rectificării pentru banii de la Cancelarie pe anul 2017; 3. Adoptarea schimbărilor în Planul pentru achizițiile publice; 4. Adoptarea schimbărilor în Regulamentul pentru achiziții publice; 5. Adoptarea hotărârilor Executivului; 6. Hotărârea cu privire la alegerea revizorului; 7. Propunerea membrului în comisia de control a Arhivei de Istorie din Panciova; 8. Alegerea celui mai bun tânăr ziarist și 9. Diverse.

La începutul ședinței, președintele C.N.M.N.R.S., Daniel Petrovici,  a constatat că la ședință sunt prezenți 17 din 23 de membri,  astfel că a exitat  cvormul necesar pentru desfășurarea discuțiilor. În unanimitate și fără dezbateri au fost adoptate  procesele- verbale de la ședințele din 17 iunie a.c. și procesul-verbal de la ședința telefonică din 14 noiembrie a.c. Marcel Drăgan, secretar general al CNMNRS, a venit cu  detalii despre ședința telefonică, spunând că   RTV Voivodina a cerut părerea cu privire la numirea redactorului responsabil al redacției în limba română a  Postului de Radio Voivodina. Marcel Drăgan  a prezentat  procedura referitoare la numirea redactorului și a menționat că  părerea CNMNRS este numai o  formalitate. Așa cum s-a spus, hotărârea finală aparține  organismelor RTV Voivodina, în baza criteriilor stabilite de ei înșiși.

În această ordine de idei, președintele Petrovici a spus că la ședința telefonică membrii  C.N.M.N.R.S. au dat părere pozitivă despre cei trei candidați: Mircea Conrad, Mariana Olar și Marinel Petruț. Decizia finală aparține instituției abilitate, cu revendicarea ca alegerea să fie în concordanță cu principiile profesionale.

Petrovici a reproșat comisiei în cauză că a trimis concluzia cu privire la candidații care întrunesc criteriile concursului și a adăugat că ar fi fost de dorit să fi fost  depus și planul de dezvoltare din partea candidanților.  Având în vedere faptul că în materialul inițial al ședinței acordarea părerii cu privire la numirea redactorului responsabil al Redacției în limba română a Postului de Radio Voivodina a fost prevăzută la punctul 6 al ordinii de zi el, acest punct  a fost înlocuit cu Hotărârea referitoare  la alegerea revizorului. Propunerea a fost  acceptată în unanimitate.

Rectificarea Planului financiar pe anul 2017

La punctul 1 cu privire la  Adoptarea rectificării Planului financiar pe anul 2017, președintele Petrovici a spus că spre sfârșit de an C.N.M.N.R.S. va  încerca  să redefinească pozițiile.  Marcel Drăgan a prezentat în detalii   acest punct.  Comparativ cu planul financiar adoptat pentru anul 2017 a făcut o simplă rectificare. Anume,  poziția 6 – venituri personale,  prevăzută la 9 milioane, a fost coborâtă la 8,5 milioane. S-au  acordat 200.000 domeniului de informare, iar pentru cheltuielile  materiale s-au alocat 300.000  dinari. Marcel Drăgan  a mai spus că în partea  veniturilor de la Consiliul Provincial pentru traducerea textelor nu s-au primit 350.000,  ci 297.065 dinari. El a adăugat că în planul financiar pentru anul acesta veniturile sunt de 20.965,343,86 dinari. Marcel Drăgan a precizat că în  învățământ  nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește realizarea planului financiar și că a rămas suma de 1,3 milioane.  La cultură au rămas 6 milioane. În domeniul informării, conform actualei rectificări suma a crescut de la  500.000  la 700.000. La uzul oficial au rămas 200.000.  Nu s-a schimbat nimic nici în cazul instituțiilor la căror  fondator este Consiliul. Doar la poziția venituri,  de la 9 milioane suma a scăzut  la 8,5 milioane. La cheltuielile materiale de la 2,9 la 3,2 milioane și surse cu menire de la 350.000 la 297.000,  cât s-a primit pentru traducerea textelor la întrecerile școlilor elementare și medii.

La acest punct s-a discutat și despre necesitatea creării și întreținerii unui site al C.N.M.N.R.S. A intervenit Stevan Mihailov cu sugestia ca site-ul să fie creat de o firmă de specialitate,  iar știrile să fie postate de secretariatul C.N.M.N.R.S., întrucât că nu ar fi nevoie de o persoană angajată pantru acest domeniu din cauză că volumul de muncă nu este atât de mare. Daniel Petrovici a mai spus că a fost planificată angajarea unei persoane la Biroul C.N.M.N.R.S. din Alibunar,  dar că până în prezent aceasta nu s-a  realizat pe motiv că cei de la Primărie nu s-au ținut de promisiune și nu au amenajat biroul după cum au promis. Schimbul de păreri și sugestii la acest punct al ordinii de zi a fost adoptat în unanimitate.

Definirea năzuințelor minorității române din Serbia

La punctul doi, Marcel Drăgan a explicat că ministerele abilitate cer justificarea fiecărui dinar și a apelat  la membrii Consiliului să aibă în vedere acest lucru. El a explicat că din 20.000.000, suma de 14.000.000 se primește de la Cancelaria pentru Drepturile Omului și Minorităților Naționale, care dorește să știe exact pentru ce se cheltuie fiecare dinar. Daniel Petrovici a subliniat că în ceea ce privește raporturile și justificarea surselor financiare de la un an la altul  situația este din ce în ce  mai severă. Potrivit lui Petrovici, există și divergențe în ceea ce privește modul de gândire  a consiliilor naționale și organelor de  stat  care acordă surse financiare pentru funcționarea acestora. Aceste aspecte   fac parte și din punctul de negociere 23,  care este în curs de definire. Pentru C.N.M.N.R.S.,  urmează o luptă serioasă în ceea ce  privește  definirea năzuințelor minorității române din Serbia. Este  un lucru strategic,  de care trebuie să ne ocupăm cu toții, indiferent de care parte ne aflăm.

Președintele Consiliului Executiv Ion Cizmaș a precizat că se merge spre   profesionalizarea consiliilor naționale, cu mențiunea  că în anumite domenii pot lucra numai specialiști. Acest lucru se referă în special  la  contabilitate și la  coordonarea acțiunilor C.N.M.N.R.S. Cizmaș a precizat că în afară de C.N.M.N.R.S. mai există doar două sau trei consilii care întrunesc  criteriile.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 47 din 25 noiembrie 2017