Cultură

VITRINA CĂRȚII: Cultura memoriei

VITRINA CĂRȚII:  Cultura memoriei

Diana Ocolișan et alia, Torac II. Muzeul amintirilor, album monografic, Zrenianin, Editura Institutului de Cultură al Românilor, 2017, 295 de pagini

Satul apare ca o lume în sine al cărei destin nu a fost afectat cu nimic. Nimic nu a reușit să îi schimbe firea și nici calitatea lui de univers al tradițiilor și obiceiurilor. Cu un mod specific de viață și de gândire, satul este un mediul social și cultural cu totul aparte. Mulți scriitori l-au așezat în centrul operei, iar în conștiința oamenilor s-a constituit, fără exagerare, un mit al satului. Viața la țară și istoria localităților au constituit dintotdeauna subiectul studiilor științifice de mare complexitate în care sunt prezentate date cu privire la toate domeniile ce constituie viața unui sat. Este un travaliu pe care îl pot face numai autorii pregătiți să studieze aprig, să analizeze și să sistematizeze ani, decenii și secole de istorie, pe care ulterior să le raporteze la prezent. Întocmirea unui album monografic (deși acesta, prin natura sa, cuprinde mai multe fotografii) nu este un lucru cu nimic mai facil. Albumul monografic este centrat nu pe date și cifre, ci pe fotografiile care în locul faptelor povestite fac istorie și spun poveștile oamenilor. Mai mult decât atât, fotografiile care intră în componența unui album monografic trebuie să aibă puterea să ne transmită emoția momentului irepetabil în care au fost făcute, așa cum vor face și peste milenii.

Nu greșim dacă spunem că în 2014 publicista Diana Ocolișan s-a ghidat după această idee la realizarea albumului monografic al localității Torac, apărut la Editura Institutului Cultural al Românilor din Voivodina cu sediul la Zrenianin. Trei ani mai târziu, la al doilea volum al albumului monografic Torac, subintitulat Muzeul amintirilor, Diana Ocolișan coordonează o echipă de autori – Irina Baloș, Ileana Frișcan, Marcela Iacob, Ionel Miat, Paula Petrovici, Florin Rașa și Emina Roșu, deși s-ar putea spune că toate familiile din sat care ,,au îmbogățit muzeul amintirilor cu fotografii” sunt, într-un fel, autori. ,,În secolul tehnologiei și al vitezei, fotografiile, simpla fotografie, este cea care face ca unele persoane, evenimente, momente, peisaje, să fie imortalizate, să rămână neșterse în amintirea oamenilor. Dorința autorilor a fost ca unele momente din trecutul satului nostru Torac, să rămână și pe mai departe pe scena istorică a satului și să fie transmisă viitorilor generații care vor veni”, își justifică demersul colegiul redacțional. Rodul strădaniilor acestuia este o carte document care atestă istoria de două secole și jumătate a satului. Iată motivele pentru care o recomandă: ,,În plimbarea prin Muzeul amintirilor putea vedea și retrăi unele evenimente, momente și frumusețea din vremurile apuse a Toracului. Putem vedea vatra satului, frumusețea portului portului torăcean, casele de altădată, obiceiurile, lucrările agricole, folclorul…”

Fiind vorba de un album monografic, majoritatea spațiului o ocupă fotografiile, care iau funcția cuvintelor și creionează povestea satului. Totuși, aceastea sunt însoțite de tablete cu date precise, care conferă lucrării o dimensiune științifică.

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteţi citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 42 din 21.10.2017