O sălășluire în lumea înțeleptelor cuvinte

Acestea sunt doar unele din cuvintele prin care Vasile Barbu, cel care a semnat postfața volumului „Pe corzile sufletului” de Ionel Stoiț, definește locul autorului în sfera literară a spațiului nostru. În același text, Ionel Stoiț este văzut ca „un rob al rimei, al evlaviei față de valorile bisericii noastre străbune, un nebun călător pe potecile scrisului dialectal bănățean, un călăreț pe meridianele limbii române, un plutitor pe meleagurile satirei, un corăbior al publicisticii românilor și un profund iubitor al dorului de tradiții ale satelor bănățene de odinioară”.

Înțelepciunea cuvintelor puse pe hârtie de Ionel Stoiț (mă refer la întreaga creație) denotă diversitatea creativă a autorului care subînțelege versuri, proză scurtă, creații și poezii satirice în grai bănățean, schițe umoristice, scenete, aforisme, epigrame, pamflete, poezii satirice în care autorul își găsește propriul stil de exprimare. Acest ultim volum, „Pe corzi de suflet”, apărut la Editura „Tibiscus” în anul 2019, este, așa cum se spune în subtitlul ediției, un volum omagial consacrat vieții și operei cultural-literare a scriitorului Ionel Stoiț din Novi Sad-Torac.

Pentru că este vorba despre un volum omagial, cartea începe cu biografia autorului, funcțiile pe care le-a ocupat, articolele și creațiile literare apărute în diverse publicații, opera publicată, traducerile din limba română în alte limbi. Editorul aduce și referințe critice selective despre opera autorului, diplomele și premiile obținute de-a lungul timpului.

Pentru întregirea notelor biografice este bine-venit capitolul care însumează articolele și interviurile apărute în presa vremii referitoare la viața și activitatea lui Ionel Stoiț, capitolul intitulat „Colocviul omagial-Ionel Stoiț la 50 de ani” și recenziile volumelor lui Ionel Stoiț semnate de Florin Țăran, prof. Gheorghe Lifa, prof. Doina Drăgan, Vasile D. Vasiliu, dr. Romanța Iovanovici, Sima Petrovici și Florian Copcea.

Capitolul care cuprinde referatele lui Ionel Stoiț prezentate la Simpozionul Internațional „Oameni de seamă ai Banatului” de la Uzdin îl prezintă pe autor ca semnatar al mai multor lucrări dedicate personalităților culturale din etnia noastră. Acest capitol mai cuprinde lucrări consacrate vieții și operei lui Ionel Stoiț.

Menționăm capitolul în care apar textele cu o diversitate tematică semnate de Ionel Stoiț și publicate în ziarul „Tibiscus”: interviuri (Cerasela Danu, Silvia Pincu, Roman Minea, Mariana Lelea), portrete (Giergi Mandici, Sima Giuchici-Caius, dr. Rodica Magdu Ciolac), reportaje, recenzii, portrete (Pavel Onciu-Nicoară, Mihai I. Vlad, Gheorghe Lifa, Vasile Barbu, Dragan Stoianielovici, dr. Niță Frățilă, Maria-Mașa Nenadici), portretele torăcenelor participante la Festivalul de Muzică Ușoară „Tinerețea cântă” (Laura Frișcan, Andreea Drăgoi, Adina Ocolișan, Teodora Ocolișan), compozitorul Dinicu Voin, precum și alte lucrări.

Eufrozina GREONEANȚ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 28 septembrie 2019