Salutul pascal

16 aprilie 2020 0

De Sfintele Paşti, ascultăm şi primim mesajul învierii şi vieţii noastre ca pe un balsam care ne înviorează credinţa, ne întăreşte nădejdea şi ne dă…

  Cel mai frumos mesaj care poate fi transmis în această perioadă pascală a Învierii Mântuitorului Hristos se rezumă la primul cuvânt care iese din…