Konkursna dokumentacija

12 martie 2020 0

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – ŠTAMPANJE NOVINA »LIBERTATEA« JN MV- 1/2020   Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 14 strana   U Pančevu, 11.03.2020. Del.broj…