Era post-adevăr

13 septembrie 2019 0

După eforturi globalizator-nivelatoare am reușit să îl îngropăm pe Eminescu sub o lespede de uitare, iar marii noștri scriitori au devenit iluștri necunoscuți pentru actuala…