În continuarea competiţiilor din cadrul Jocurilor Sportive Săteşti „Cupa Libertăţii”, săptămânalul „Libertatea”, cu sprijinul şi aportul persoanelor compentente şi al Consilului de Organizare al „Cupei”,…