Cultură

Un evantai larg de studii lingvistice

Un evantai larg de studii lingvistice

De-a lungul timpului, în arhiva de cărţi a Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea” au intrat studii lingvistice şi volume de lucrări, fie că obiectul cercetărilor au fost dialectul, limba literară, stilistica sau interferenţele lingvistice româno-sârbe etc. La acestea se adaugă dicţionarele şi ghidurile de conversaţie.

Pentru că de curând, pe data de 31 august, a fost Ziua Limbii Române, am făcut un ,,inventar” al cărţilor din domeniul limbii, apărute la Editura ,,Libertatea”. La realizarea acestui text ne-a ajutat ,,Bibliografia Editurii Libertatea” de Costa Roşu, volumul I: (1945 – 1995), cartea a II-a (1995 – 2005) şi cartea a III-a (2005-2015).
Începem cu studiile lingvistice şi anume cu cartea ,,Funcţiile de bază ale aoristului sârbocroat şi ale perfectului simplu românesc în lumina limbilor romanice şi balcanice” a autorului dr. Momčilo D. Savić. Această carte a apărut în anul 1972, în traducerea lui Emil Filip. Aşa cum se subliniază în introducere, acesta este un studiu comparativ al ,,funcţiilor pe care le au cele două forme”, iar autorul se opreşte şi asupra ,,altor trăsături specifice ale acestor timpuri verbale” (p. 6).


În 1968, dr. Radu Flora a publicat volumul ,,Relaţiile sârbo-române. Noi contribuţii”. Această carte cuprinde lucrări din diferite domenii (metodologie, istorie şi cultură), iar un capitol este destinat subiectelor lingvistice. Aşadar, citim următoarele lucrări: ,,Sterija şi problema elementelor lexicale slave în limba română”, ,,Cuvinte şi lucruri: Confiniul militar bănăţean”; ,,Limba sârbocroată şi limba română”: ,,Influenţe reciproce cu privire specială asupra interferenţelor graiurilor sârbeşti şi româneşti bănăţene”; ,,Contribuţii dialectale la terminologia pastorală de origine română în limba sârbocroată”; ,,Aria sudică a graiurilor româneşti bănăţene sub semnul unei puternice influenţe a graiurilor sârbeşti”. Cu 13 ani mai devreme, dr. Radu Flora a publicat la Editura ,,Libertatea” un extras din revista ,Lumina”, intitulat ,,Pentru o ortografie fonetică şi raţională (I)”.
În anul 1974, la ,,Libertatea” a apărut, în coeditare cu Editura Academiei Române, studiul ,,Elemente de origine sârbocroată ale vocabularului dacoromân”, al cărui autor este Dorin Gămulescu. Autorul, aşa cum a explicat în cuvântul introductiv, şi-a limitat cercetările la dacoromâna vorbită pe teritoriul României şi a specificat că, deşi studiul este axat pe lexic, ,,sperăm însă că specialistul interesat în problema raporturilor lingvistice slavo-române va găsi şi un minimum de informaţii utile referitoare la diferite alte aspecte ale influenţei slave asupra limbii române (cronologie, pondere, criterii de delimitare, cadrul geografic şi istoric etc), precum şi la influenţa limbii române asupra limbilor slave (în special, cele de sud)”.
Dr. Lia Magdu a publicat la ,,Libertatea” chiar trei cărţi din domeniul limbii. Prima este ,,Aspecte ale cultivării limbii române în Voivodina”, apărută în anul 1980. În această carte, dr. Lia Magdu a analizat, aşa cum explică în Cuvânt-înainte, abaterile de la norma limbii române pe baza materialului extras din presă, textele juridice şi emisiunile în limba română difuzate la Radio şi Televiziunea Novi Sad.

Marina KALKAN

integral îl puteți citi în numărul 38 din 17 septembrie